Proměna dráhy umožní přímé spojení Olomouce s turistickými cíli v údolí Desné bez přestupování a v pohodlných moderních vozech.

Hotovo má být do letošní zimy. 

Výběrového řízení na elektrifikaci Železnice Desná se účastnila tři uskupení. Vítězně z něj vyšlo sdružení firem Elektrizace železnic Praha a Eurovia.

Vysoutěžená cena se blíží té projekční, která činila necelých čtyři sta milionů korun. Tři čtvrtiny nákladů uhradí dotace z Evropské unie, zbytek zaplatí stát.

„Dnes byla schválena smlouva, podepsána bude oběma stranami nejpozději zítra a může dojít k předání staveniště. S pracemi chceme začít 30. dubna," řekl v pátek 24. dubna bezprostředně po valné hromadě Svazku obcí údolí Desné jeho předseda Pavel Žerníček.

Dílo musí firmy dokončit do poloviny listopadu.

Díky akci za stovky milionů korun budou moci do Koutů zajíždět přímé elektrické vlaky z Nezamyslic a Olomouce. Soupravy nebudou končit jako doposud v Šumperku.

Údolí, kde žije přes jedenáct tisíc obyvatel a kam ročně míří desítky tisíc turistů, tak získá přímé spojení s centrem kraje.

Elektrizace trati má též zrychlit cestování.

„Největší problém bývají přestupy v Šumperku. Někdy musí lidé od Koutů čekat na návazný spoj do Olomouce i přes půl hodiny. Opačným směrem je situace podobná. Doufám, že toto odpadne," řekl cestující Petr Sklenář.

Motorová jednotka Železnice Desná na nádraží v Petrově nad Desnou.

Motorová jednotka Železnice Desná v Petrově. Foto: DENÍK/Petr Krňávek

Nová nástupiště, zastávka i most

Velká investice nebude zdaleka zahrnovat jen postavení sloupů a natažení trolejí.

Změní se například železniční stanice Petrov, kde vzniknou nová bezbariérová nástupiště. Nástupiště budou upravena na bezbariérová a prodloužena na délku 90 metrů i ve všech zastávkách.

V Petrově stavbaři vybudují nové zabezpečovací zařízení a nová návěstidla. Ta přibydou také ve Velkých Losinách a v Koutech. Podél celé trati dělníci položí optický kabel.

Upraví též některé přejezdy a ve Vikýřovicích nově postaví most přes Račí potok. U zastávky v Loučné – Filipové vyroste trakční měnírna.

Velkou změnou projde zastávka v centru Loučné nad Desnou. Stane se z ní dopravna se dvěma kolejemi a nástupištěm uprostřed. Budou se zde totiž vyhýbat vlakové soupravy.

„Podle plánů budou vlaky jezdit v hodinovém taktu. Ten, který pojede nahoru, bude v Loučné míjet soupravu, která odjela z Koutů," popsal technický pracovník Svazku Jaroslav Strachota.

Výluky po etapách

Na část stavby mezi Šumperkem a Petrovem již Drážní úřad vydal stavební povolení.

„Další je v běhu. Bude záležet na tom, zda v průběhu procesu budou připomínky a zda se někdo odvolá," řekl Pavel Žerníček.

Stavební práce mezi Šumperkem a Kouty se dotknou také cestujících. Výluky by se měly konat etapově po jednotlivých úsecích.

„Úplné uzavření celé trati zatím nepředpokládáme," doplnil Pavel Žerníček.

Odbočka do Sobotína jen s motorem

Současná akce bude největší investicí do podhorské železnice od její obnovy po povodni v roce 1997.

Stát tehdy zničenou trať odepsal, náročné rekonstrukce se ujaly obce, které dráhu získaly do svého majetku.

Kromě úseku Šumperk – Kouty je součástí Železnice Desná také odbočka z Petrova do Sobotína. S její elektrifikací se nepočítá, i nadále zde budou jezdit motorové vozy.