Představitelé mikroregionu Bystřička proto oznámili, že přidělenou dotaci nestihne vyčerpat, upozornil Český rozhlas Olomouc. Vedení mikroregionu, že kvalitnější stezku pro kolaře se jim přesto jednou postavit podaří.

Cyklisté mohou po značené trase údolím řeky Bystřice vyrazit z Velké Bystřice do Moravského Berouna.

Cestu jim měl ulehčit nový povrch na dva a půl kilometru dlouhém úseku před Smilovským mlýnem.

„Bohužel jsme se dostali do problémů, protože s cestou naplánovanou přes přírodní rezervaci Hrubovodské sutě nesouhlasí Unie pro řeku Moravu a Hnutí DUHA. Nestihli jsme vyřídit výjimku na krajském úřadu. Proto jsme museli stavbu odložit," mrzelo předsedu mikroregionu Bystřička a starosta Velké Bystřice Marka Pazderu (SNK Za příjemný život).

Se čtyřmilionovým rozpočtem měla pomoci dotace z evropských fondů, jenže vyčerpat ji do konce roku už se nestihne.

„Při přípravě územního rozhodnutí si projektant ani stavební úřad neuvědomili, že by měla být projednána výjimka přes Hrubovodské sutě. Kraj o ní proto vedl řízení, do kterého se přihlásili ekologové a řekli, že s tím nesouhlasí. Došlo na místní šetření a to už bylo jasné, že lhůty nemůžeme stihnout," dodal předseda.

DUHA: Raději lávky podél řeky

Co ochráncům přírody vadilo?

„Jako lepší variantu než betonovat cestu kolem rezervace, kde navíc v důsledku pádu stromu došlo v minulosti ke smrtelnému úrazu, vidíme variantu lávek podél řeky Bystřice. Je to kratší a s minimálním převýšením. Takže pro cyklisty atraktivnější i bezpečnější," sdělil Miroslav Kutal z olomoucké pobočky Hnutí DUHA.

Marek Pazdera ale upozornil, že o žádné čistě asfaltové stezce autoři projektu neuvažovali. Plánovali penetrační asfalt, hrubší povrch.

„V lesích je ho spousta. Lidé dnes značeným úsekem jezdí po šíleném povrchu. Podle mne by se nestalo, že by jejich počet pětinásobně narostl. Navíc tudy jen projíždějí a přírodní rezervaci nijak neublíží," domnívá se starosta.

„Cyklostezka údolím řeky Bystřice by znamenalo pět mostů a minimálně dvojnásobný rozpočet," dodal předseda mikroregionu.

Věří, že když se v minulých letech podařilo překonat komplikace spojené s takzvanými církevními restitucemi, povede se zvládnout i současný problém a peníze opět získat.

Se stezkou pro cyklisty počítali i v Moravském Berouně. Chtěli se na ni napojit a turistům a sportovcům více zpřístupnit památky a okolí města.