Okolnosti prodeje stavby ze 16. století v rozhovoru pro Olomoucký deník osvětluje náměstkyně primátora Hana Kaštilová Tesařová (ČSSD).

Proč jste se obrátili pouze na jednu znalkyni?
Není to tak. Byla jediná, která byla ochotna v daném čase posudek vypracovat.

V případě pozemku je cena vyšší a shoduje se s tou, kterou zaplatil podnikatel, když pozemek vloni koupil – 9,5 milionu korun. Zkoumali jste nějak posudek, zda je pro město nejvýhodnější?
Chtěli jsme se obrátit pro oponentní posudky na jiné znalce, které na poradě stanovilo vedení města. Ti však odmítli.

Ale paní Martínková, která odhad dělala, pracuje pro Hanáckou realitní kancelář, kde je společníkem kupující – podnikatel Miroslav Barnet…
O tom nevím. Pracovala dříve pro město a z toho jsem vycházela. Po jejich dalších aktivitách jsem nepátrala.

Na koho jste se obrátili?
To měla na starosti pracovnice úřadu. Jak jsem uvedla, znalci byli stanoveni na poradě vedení.

Zatímco cena za pozemek je maximální, v případě hodnoty paláce by město mohlo chtít utržit více.
Znalecký posudek rozebírat nemohu, nejsem odborník. Pokud má někdo kulaté razítko, je to otázka znalce, proč zpracoval posudek tímto způsobem. Já znalec nejsem. Každopádně cena byla stanovena dohodou. Není shodná se znaleckým posudkem, ale zhruba o dva miliony vyjednané s podnikatelem vyšší.

Ptám se vás jako političky, protože to celé může budit dojem, že celé rozhodování nemuselo být až tak ve prospěch města. Tedy, že z toho mohla mít prospěch soukromá osoba.
Já to tak nevnímám. Ve prospěch soukromé osoby rozhodováno nebylo. Slyšeli jste naše komentáře o Středoevropském fóru a jeho významu pro město, proč projekt podporujeme. Díky postoji města, které muselo jednat ve značné časové tísni, je vše na dobré cestě a projekt je možné zachránit.

Vy osobně jste tedy přesvědčena, že jste maximálně jednala ve prospěch města?
Ano. Mohu prohlásit, že jsem postupovala nezávisle a odmítám pochybnosti v tomto smyslu.

Proč vznikla časová tíseň? Možná se pozemky mohly řešit mnohem dříve, i když Muzeum umění vedlo dlouhá jednání s majiteli, avšak mělo omezenější možnosti co do nabídek než město?
Museli jsme reagovat na situaci, která vznikla, a měli jsme měsíc. Taková byla realita. Vedla se jednání na ministerstvu a ze strany města jsme udělali vše, aby projekt byl zachráněn.

Z ohlasů, které nám přicházejí k prodeji Edelmannova paláce, vyplývá, že je škoda, že se ho město zbavuje. Že cena za uskutečnění projektu je vysoká.
Lidé mají právo na svůj názor. Je potřeba více se dívat za horizont.