Záměr umístil na ornou půdu o výměře 42 hektarů v sousedství zástavby rodinných domů v Bystrovanech. Ty by měl ochránit šest metrů vysoký val, jehož výstavba v těchto dnech začala.

„Naší prioritou je, aby provoz parku a s ním spojený hluk nijak nezatížil obec Bystrovany. Jako první jsme proto zahájili výstavbu rozsáhlého ochranného valu, který je 1000 metrů dlouhý, šest metrů vysoký a bude následně hustě osázen vzrostlou zelení,“ informoval minulý týden investor, kterým je společnost spojená s olomouckým podnikatelem Richardem Morávkem.

Val celý areál zvukově i opticky oddělí od obce, a to jak při výstavbě, tak i při následném provozu.

„Na vybudování valu navážeme výstavbou technické infrastruktury včetně příjezdové komunikace o délce 1450 metrů, která bude protažena severně až za obec Bystrovany do ulice Bystřická, čímž dojde k odklonění současné tranzitní dopravy z centra obce. Celý soubor opatření tak přispěje k zlepšení prostředí pro život obyvatel Bystrovan,“ je předčen investor.

Záměr zahrnuje celkem šest hal, které bude vlastník pronajímat. Vyrůst by měly postupně – tři z nich v I. etapě.

Auta nepojedou do Bystrovan

Stavba se nachází v jihovýchodní části obce Bystrovany, těsně na hranici katastrálních území, která rozděluje Bystrovany, Olomouc-Holici a Velkou Bystřici. Investor získal územní povolení již v květnu 2016.

Zatímco z jižní strany sousedí území s čtyřproudovou silnicí I/35, na severu navazuje na zástavbu rodinných domů v Bystrovanech. Obyvatelé novostaveb o záměru vědí a obavy mají zejména z projíždějících nákladních aut.

„Obec bude chránit šest metrů vysoký val. Na něm bude růst zeleň. Celkově bude ochrana deset metrů. Bude dostatečná. Taková je dohoda s investorem,“ sdělil již dříve Deníku starosta Bystrovan Radek Sklenář. „Musí začít valem, následně silnicí za tímto valem – z pohledu obce. Cesta povede k Feroně na Bystřickou ulici, až za horní splav. Auta nepojedou do Bystrovan,“ dodal.

V nových halách by podle dostupných informací mělo najít práci 600 až 800 lidí zejména v lehké výrobě, například v oblasti elektrotechniky a robotizace, sklady by měly být v menšině.

Výrobní a skladovací prostory na okraji Olomouce bude vlastník zájemcům pronajímat.

Projekt je připravován více než 10 let. V lokalitě je v územní plánovací dokumentaci kraje i obce dlouhodobě počítána průmyslová zóna.