"Došlo k poškození trakčního vedení na dvou místech. Provoz byl úplně přerušen. K částečnému obnovení provozu došlo v 6.50," informovala tisková mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Radka Pistoriusová.

Jedno poškození trakčního vedení způsobil vlak Českých drah, druhé Leo Expressu.

Prověšení nad kolejemi

"Byl poškozen sběrač lokomotivy a směrové lano trakčního vedení. Následkem porušení směrového lana došlo k prověšení trakčního vedení nad všemi čtyřmi kolejemi," upřesnila mluvží SŽDC Nela Friebová.

Omezení postihla dvě koleje ve směru Česká Třebová – Olomouc, a dvě koleje ve směru Česká Třebová – Brno.

Na odstraňování následků mimořádné události pracují dvě speciání vozidla pro kontrolu, údržbu a opravu trakčního vedení (MTV), dva kolejové jeřáby a pracovní čety z České Třebové a Pardubic.

 
"Zprovoznění dvou kolejí směrem na Brno a jedné koleje směrem na Olomouc předpokládáme do půl jedenácté," doplnila Nela Friebová. Na druhé koleji ve směru na Olomouc, kde došlo k prvotní příčině události, se bude pracovat přibližně až do jedné hodiny po poledni.

Provoz v úseku Česká Třebová - Opatov (trať 260) byl plně obnoven ve tři čtvrtě na jedenáct.

Mimořádnost se dotkla všech dopravců, nejméne RegioJetu

Patrně nejvíc zasáhla mimořádná událost cestující Českých drah.

"Dálkové vlaky jedou odklonem přes nákladové nádraží a výstup/nástup je umožněn buď v omezeném rozsahu na provizorním nástupišti nebo ve stanici Dlouhá Třebová, odkud je zajištěn shutle spoj do České Třebové. Provoz regionálních vlaků je omezen," přiblížil mluvčí národního dopravce Petr Šťáhlavský.

České dráhy o mimořádnosti informovaly na svých webových stránkách, v aplikaci Můj vlak a dalšími on-line kanály. Ve vlacích cestující informoval personál Českých drah.

"Statistika dopadů mimořádnosti na naše vlaky bude k dispozic až po ukončení mimořádnosti a jejím vyhodnocení," dodává Petr Šťáhlavský.

Omezení pocítili rovněž cestující společnosti Leo Express.

"Mimořádná událost se dotkne části spojů projíždějících tímto koridorem. V některých úsecích muselo dojít k odřeknutí přepravy, která je nahrazena náhradní autobusovou dopravou. Cestují z vlaku, který uvízl přímo na místě, byli již bezpečně evakuováni. Na jednotce byl poničen pantograf, ale i tak je provozuschopná," přiblížil mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.

Příčiny mimořádné události jsouí v šetření, podle Emila Sedlaříka však vše naznačuje tomu, že se na nich vlak Leo Express nijak nepodílel.

Cestujících společnosti RegioJet se mimořádná událost příliš nedotkla.

"Vlaky RegioJet projíždějí Českou Třebovou bez větších obtíží. Tam, kde bylo zpoždění, tak se pohybovalo v řádu 20 až 30 minut, ale řada spojů projela bez zpoždění," potvrdil Deníku tiskový mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.