„Zatímco od roku 2013 počet starobních důchodců každoročně vzrůstal, v prosinci roku 2020 došlo ke snížení jejich počtu oproti předchozímu roku o 881 osob,“ informovala Jarmila Benešová z Krajské správy Českého statistického úřadu v Olomouci.

Vzhledem k počtu obyvatel Olomouckého kraje, 630,5 tisíc osob, dostával nějaký důchod každý čtvrtý obyvatel.

Průměrná výše plného starobního důchodu bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem dosáhla v prosinci v Olomouckém kraji hodnoty 14 100 korun. V porovnání s předchozím rokem to bylo o 992 korun více.