Zásah provedla specializovaná arboristická firma.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o památný strom v rezervaci Království, musela postupovat se všemi náležitostmi danými legislativou. Odborný zásah spočíval v odstranění poloparazitických keřů i šetrné obvodové a lokální redukci větví, které zasahovaly k železniční troleji. Pracovníci památný dub také zkontrolovali výstupem do koruny, kde prozkoumali stabilitu větví,“ popsal ředitel Lesů města Olomouce David Janásek.

Cílem ošetření památného stromu bylo snížení rizika poškození trakčního vedení a drážního tělesa železničního koridoru Olomouc – Přerov, které by mohly způsobit odlomené nebo spadlé větve. Dalším důvodem bylo také zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa.

Případné padající větve by mohly poškodit také nový haťový chodník, který směrem k dubu Králi letos Lesy města Olomouce vybudují.

Lesníci letos na jaře v rezervaci vytěžili problematický úsek kolem železnice, vše proběhlo v rámci schváleného lesního hospodářského plánu.

„Lesy města Olomouce musí hospodařit v souladu se zájmy ochrany přírody. Máme jasno v tom, jaký lesnický i ochranářský management je nejlepší pro tak významné území,“ konstatoval už dříve vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka.

V přírodní rezervaci Království mají Lesy města Olomouce umožněno hospodaření na přibližně 15 procentech území, v pásech asi 30 metrů širokých kolem cest. Většina porostů v rezervaci je ponechána samovolnému vývoji v takzvaném beztěžebním režimu s cílem ochrany nebo obnovy přirozených ekosystémů. Přírodní rezervace Království byla vyhlášena v březnu 2012. Jedná se o lužní les s rozlohou více než 300 hektarů na území mezi říčkou Morávkou a železniční tratí Olomouc – Přerov.