To by však znamenalo, že ministerstvo prozatím nemůže uzavřít smlouvu s vítězem soutěže v Olomouckém kraji, slovenskou společností Air Transport Europe (ATE).

„Důvody, pro které rozhodnutí zadavatele veřejné zakázky napadáme, obecně spočívají v tom, že zadavatel při posuzování nabídek nerespektoval vlastní zadávací podmínky a svými neodbornými závěry vybral vítězné nabídky v rozporu se zákonem. Prokázal zejména hrubou neznalost civilních leteckých předpisů," prohlásil místopředseda představenstva DSA Daniel Tuček.

„Návrhy na ÚOHS jsou z naší strany připravované," potvrdil.

Podle Tučka má ministerstvo možnost kdykoliv, i po podání návrhů na ÚOHS, přijmout opatření.

„A to v té podobě, že zruší rozhodnutí o výběru i všechny úkony komise a provede nové objektivní posouzení nabídek, což je stav, kterého se domáháme," vysvětloval Tuček.

Se záchrankou budou v Olomouci létat Slováci, námitky ministerstvo zamítlo

Stroje prý nejsou certifikované

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ladislav Šticha ve středu sdělil, že ministerstvo odmítlo námitky společnosti DSA proti výsledku tendru.

„Vítězem veřejné zakázky v Olomouci je ATE. Námitky DSA ministerstvo zdravotnictví zamítlo," informoval Deník mluvčí ministerstva Ladislav Šticha.

„ Firmě nyní běží lhůta pro případné podání námitky na ÚOHS," doplnil.

DSA doposud létala ze čtyř stanovišť, a nově by měla sloužit záchranářům ve dvou regionech.

Kritizovala, že Slováci nemají dostatečně kvalitní vrtulníky. Augusty 109 K2, které ATE nabídla, nejsou podle DSA plně certifikované v kategorii A, a tedy nesplňují podmínky výběrového řízení.

„Můžeme ujistit, že jsme připraveni a schopni vykonávat LZS v plném nasazení, a to na základě splnění všech požadovaných kritérií a podmínek, které byly stanované v zadávací dokumentaci," sdělila ve středu Olomouckému deníku mluvčí ATE Zuzana Hopjaková.

V regionu doposud létá Alfa-Helicopter. Ta do tendru nešla. Ohlásila, že končí činnost. Ministerstvo zdravotnictví, které leteckou záchranku platí, vypsalo soutěž na šest základen na dobu čtyř let. Zbylé základny bude provozovat armáda a policie.