V červnu o tom rozhodlo vedení města, stejný názor mělo i zastupitelstvo.

O něco později pak ještě lidé sepsali petici.

Poslední možnou stavbou, o které se na městském pozemku u Cyrilometoděj­ského náměstí uvažovalo, byly tři bytové domy.

Lidé z okolí reagovali sběrem podpisů proti záměru.

„Během týdne jsme jich zajistili víc než dvě stě padesát. Myslíme si, že stavět zde je hloupost," řekl člen petičního výboru Roman Zelenka.

Připomněl, že o možnosti nahradit zahrádky, stromy a keře nějakou stavbou už se v minulosti několikrát jednalo.

„Jedním ze záměrů byl dům s pečovatelskou službou. Pokud ani ten minulé zastupitelstvo neodsouhlasilo, postavit tam tři obytné domy je také nesmysl. Neměla by tam být žádná zástavba," dodal obyvatel Ovesné ulice z pár metrů vzdáleného domu.

Ještě než petice na radnici dorazila, rozhodlo shodou okolností vedení města v podobném duchu.

„Plán soukromého investora se nám nelíbil, protože nám přijde, že by se tím zástavba velmi zahustila. I když v územní plánu má místo červenou barvu a stavět se tam tedy může. Nicméně k zastavění je určená celá lokalita Pražská až směrem ke kruhovému objezdu," sdělil náměstek primátora Aleš Jakubec (TOP 09).

Silueta kostela by zmizela

Názor odboru koncepce a rozvoje magistrátu, že pozemek je dobré ponechat jako stavební, aby ho bylo v případě potřeby možné směnit, tedy neobstál.

„Domluvili jsme se, že si ho ponecháme v majetku města, avšak zamezíme jakýmkoli snahám něco tam postavit. Budeme iniciovat změnu územního plánu, která plochy změní na veřejnou rekreaci," nastínil náměstek.

O to ostatně žádá i petice. „Chtěli jsme, aby se to jednou provždy změnilo v územním plánu a už nikdy nikoho nenapadlo tam stavět. Stejně jako jsme si postavili vedle kostela svatého Mořice Prior, a i když všichni víme, že je to špatně, už s tím nejde nic dělat," srovnal Roman Zelenka.

Podotkl, že silueta kostela by zcela zmizela.

Parková zeleň

Odbor koncepce a rozvoje už studii Hejčín – Cyrilometodějské náměstí vyřadil z evidence.

S pořízením nové, která se má věnovat využití pozemku pro parkovou zeleň, se počítá na třetí čtvrtletí roku.

Předtím, než město definitivně rozhodne o novém využití parcely, je ale nejdříve nutné dokončit nyní rozběhnuté změny územního plánu, což může trvat podle náměstka Jakubce i rok a půl. Až poté se dle výkladu ministerstva pro místní rozvoj může pustit do dalších.

Lidé z Hejčína nicméně věří, že proces už nic nenaruší.

Tramvaj ke Globusu?

O pozemky vedle kostela už se tedy v budoucnu nikdo ucházet nebude, s novými budovami se naopak v budoucnu počítá na polích podél ulice Pražská směrem k okružní křižovatce na kraji města.

„Podél cesty má být administrativa, existuje i projekt tramvajové trati, která vede přes most až ke Globusu," představil plán Aleš Jakubec zamýšlené využití lokality.