„Chystáme do budoucna projekt, který by se zaměřoval na drobné architektonické prvky v parku, tedy na sochy i dřevěnou zvonici. Připravujeme také webovou aplikaci, ve které zájemcům představíme různé artefakty v olomouckých parcích. Při této příležitosti budeme hledat prostředky na jejich obnovu, a to včetně obnovy zvonice," řekl ředitel Flory Olomouc Jiří Uhlíř k zatím ještě nejistému plánu opravy.Chátrající dřevěná zvonice pod městskými hradbami v olomouckých Bezručových sadech

Opravy zatím město neplánovalo

Objekt ale patří městu a spravuje ho včetně další parkové architektury majetkoprávní odbor olomouckého magistrátu.

„Zamýšlený projekt je aktivitou ředitele Flory Olomouc. Je to určitě chvályhodný plán, ale zatím o něm nic nevíme," uvedla Ludmila Žaláková z odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce.

Dřevostavba bývala výzdobou plotu v olomoucké městské části Pavlovičky. Stála před tamní pilou od počátku 20. let minulého století jako reklamní ukázka práce pily. Původně v ní ani nebyl žádný zvon. Ten na ni zavěsili až po roce 1967, kdy město zvonici přestěhovalo do Bezručových sadů.

Stalo se tak při příležitosti konání první výstavy na Floře. Zvon ale někdo ukradl, na což poukazuje již několik let křídový nápis „Kdo nám vzal zvon?" na dvířkách.

„I když zvonice vypadá starobyle, nesloužila náboženským účelům, nevyužívali ji při ohlašování požárů a nejedná se ani o lidovou architekturu. Už při její stavbě se počítalo s tím, že zvonice bude plnit pouze okrasnou funkci," řekl olomoucký historik Milan Tichák.

Autor: Michal Bureš