Ve všech místních částech jim navíc na cestu budou v noci svítit výkonné a zároveň úsporné lampy nového veřejného osvětlení. Nejsou to však jediné investice, které v blízké době plánují v obci na cestě mezi Olomoucí a Velkým Kosířem. 

Stávající veřejné osvětlení v Drahanovicích a místních částech Ludéřov, Střížov, Kníničky a Lhota pod Kosířem je už zastaralé a opravy by se do budoucna prodražovaly.

„Výměna osvětlení ve všech pěti místních částech je letošní největší investicí. Stará dosluhující svítidla nahradí moderní výkonné a zároveň úsporné lampy. V projektové dokumentaci se počítá s částkou 3,2 milionu korun, ale předpokládáme, že ve výběrovém řízení na dodavatele pak bude vysoutěžená cena nižší,“ informoval starosta Tomáš Kröner s tím, že obci se podařilo získat dotaci, která pokryje polovinu nákladů.

Ke zvýšení bezpečnosti místních občanů výrazně přispějí také nové chodníky, které byly pro vedení obce v poslední době prioritou. V polovině minulého týdne už byla podepsána smlouva o dílo s firmou, která vyhrála výběrové řízení na rekonstrukci chodníků v místní části Ludéřov.

„Jedná se o úsek podél komunikace druhé třídy, která je hodně frekventovaná a pro chodce riziková. Jde o hlavní tah ve směru z Olomouce do Konice. Právě tato část chodníků je pro zvýšení bezpečnosti pěších zásadní. Kromě toho počítáme s vybudováním chodníků také v Drahanovicích. Projektovou dokumentaci už máme zpracovanou, nyní čekáme na vydání stavebního povolení,“ vysvětlil starosta.

Zájem o pozemky roste

Drahanovice se v posledních letech rozrůstají a zájemců o stavební parcely stále přibývá. V současné době obec volné pozemky na výstavbu rodinných domů nemá, ale do budoucna by se to mohlo změnit.

„Lokalita Za kapličkou je už zaplněna, většina domků je tam už dokončena nebo před dokončením. Proto řešíme, kde bychom mohli zájemcům nabídnout nové parcely. Podařilo se nám rozjet ve všech našich katastrech komplexní pozemkové úpravy. Věřím, že se při této příležitosti podaří nalézt vhodné plochy pro budoucí rodinnou zástavbu,“ předpokládá Tomáš Kröner.

Na další navýšení počtu obyvatel jsou v obci připraveni. Aktuálně se počet tamních občanů blíží číslu 1 800, ale například kapacita čistírny odpadních vod je dostatečná až pro 2 100 obyvatel.

„Jsme rádi, že se Drahanovice rozrůstají a neustále investujeme do základní školy i obou mateřských škol. Základní škola má novou střechu, nyní se tam staví venkovní učebna. V ludéřovské mateřince přibylo nové oddělení a do budoucna bychom rádi o jednu třídu rozšířili rovněž školku v Drahanovicích,“ popsal dlouhodobější záměry starosta.

Sociální bydlení

V obci myslí také na sociálně slabší spoluobčany a tak v loňském roce kompletně zrekonstruovali starší bytový dům. Vzniklo tam šest moderních bytových jednotek, dvě jsou typu 1+kk a čtyři typu 2+kk. Náklady přesáhly 15 milionů korun, obci se na tuto investici podařilo získat dotace.

„Všechny byty už jsou obsazené, bydlí tam dvě maminky samoživitelky s dětmi a sociálně potřební občané z Drahanovic a nedaleké Náměště na Hané. V podmínkách dotace je, že se jedná o bydlení pro zájemce do pětašedesáti let. Rozhodujícím parametrem byla také sociální situace a výše příjmu žadatelů,“ upřesnil Tomáš Kröner.

Nové sportovní a společenské centrum, vybudování veřejného osvětlení na frekventované cyklostezce nebo nová kanalizace ve Lhotě pod Kosířem. Dlouhodobé záměry a investiční akce v obci popsal starosta Tomáš Kröner.

close Starosta Drahanovic Tomáš Kroner info Zdroj: Deník/Magda Vránová zoom_in Starosta Drahanovic Tomáš Kroner Podaří se obci vyřešit dlouhodobý problém s chybějícím společenským sálem?
V místních částech Střížov, Ludéřov i ve Lhotě obecní kulturní sál pro pořádání plesů a společenských akcí máme, v Drahanovicích zatím bohužel podobné zázemí obec nevlastní. Proto se momentálně zabýváme přípravou projektové dokumentace na kulturní dům v Drahanovicích. Stavbu nového sportovního a společenského centra plánujeme v lokalitě Za kapličkou, kde vyrůstají rodinné domy.

Vybudovali jste cyklostezku z Drahanovic do místní části Střížov. Jak je využívaná?
Místní ji využívají velmi často, obzvlášť nyní v době koronaviru, kdy jsou možnosti sportovních aktivit hodně omezené. Spousta občanů si také jezdí do Drahanovic nakoupit a často volí jako dopravní prostředek právě jízdní kolo. Rádi bychom po celé délce cyklostezky vybudovali veřejné osvětlení pro zvýšení bezpečnosti cyklistů.

Jaké další záměry máte v delším časovém horizontu?
Z větších společenských akcí se chystáme na oslavy 700 let od založení naší obce. Doufáme, že všechny kulturní a doprovodné akce budou moci v příštím roce proběhnout podle našich plánů a nezasáhne je již koronavirus. Pokud se týká investičních akcí do infrastruktury, pak počítáme s výstavbou kanalizační sítě v jedné z místních částí. S výjimkou Lhoty pod Kosířem je již kanalizace všude kompletně hotová. Nová kanalizační síť by tam měla přijít na přibližně třicet milionů korun. V současné době na tento záměr připravujeme projektovou dokumentaci.