Drahanovice
První písemná zmínka: 1322
Počet obyvatel: 1758
Zajímavosti: V obci se nachází Černá věž, která je pozůstatkem gotické tvrze ze 13. až 14. století a je ojedinělou památkou stavební činnosti nižší šlechty na střední Moravě. V prostorách věže se nachází stálá expozice Vlastivědného muzea Olomouc vztahující se k archeologii a historii obce a jejího okolí. 
Park za cukrovarem v Drahanovicích je registrován jako významný krajinný prvek. Nachází se v něm významné domácí a exotické dřeviny i volně žijící živočichové, včetně ohrožených druhů jako jsou lyska černá, ropucha obecná či skokan štíhlý.
(Zdroj: www.obecdrahanovice.cz)

Významné osobnosti
Bohuslav Héža (1914 – 1983), letec 311. perutě RAF
František Smyčka (1870 – 1918), profesor v Kroměříži a badatel v čelechovickém devonu
Hubert Stavěl (*1886),profesor a autor básní
František Záleský (1901 – 1961), malíř
Josef Vaca (1904 – 1966), profesor pedagogické fakulty v Olomouci
Josef Pavel Pazdírek (*1839), hudební skladatel

Tip na výlet

Keltská svatyně u Ludéřova

670 m od kaple Panny Marie Růžencové
Jedná se o val s příkopem ohraničující čtvercovou plochu. Díky podobnosti dalším takovým místům je považován za keltskou svatyni. Nové výzkumy ukazují, že opevnění spíše využili Švédové při obléhání Olomouce. Keltské sídliště laténské kultury bylo ale objeveno v těsné blízkosti.

Svatby probíhají v galerii, věži i sýpce

Na kultuře a společenském dění v Drahanovicích se koronavirus podle starosty hodně podepsal.
„V průběhu roku u nás probíhá velké množství akcí a v loňském roce z nich kvůli mimořádným opatřením bohužel nezůstalo téměř nic. Například v místní galerii U Kalicha jsou od jara co týden nějaké aktivity, v létě míváme hodové oslavy u Černé věže. Probíhají také pravidelná setkání seniorů a koncerty. Spousta kulturních akcí se každoročně uskuteční i v barokní sýpce v Ludéřově,“ popsal starosta Tomáš Kröner.
Vesnice je mimořádně zajímavá také pro snoubence, každoročně tam o svatby nemají nouzi. Obřady probíhají například v Černé věži, galerii U Kalicha a vyhlášená je na svatby také barokní sýpka.

„Už jsem oddával i v myslivecké chatě. Každoročně je v obci nejméně deset svateb. Letos jsem zatím byl jako oddávající na dvou obřadech a jeden z nich probíhal právě ve zrenovované barokní sýpce,“ zmínil možnosti pro snoubence starosta. (mak)

Deník na návštěvěZdroj: Deník