Větší pravomoce pro revizory vyplývají z nedávného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS), Dopravní podnik města Olomouce (DPMO) však bude s černými pasažéry jednat jako doposud.

NSS se minulý týden usnesl, že revizor smí zadržet člověka, který cestoval v městské hromadné dopravě bez jízdenky, a může ho také nutit počkat na policisty, pokud cestující odmítne ukázat doklady.

Olomoucký dopravce nepočítá ani s nákupem obušků či jiných předmětů, které by mohli kontroloři využít při zadržení černých pasažérů.

Rozhodnutí NSS souvisí s případem z Plzně, kde se cestující bez jízdenky pokoušel utéct před revizorem z trolejbusu a celá akce nakonec skončila potyčkou.

Revizor má odteď právo zadržet černého pasažéra a může ho přinutit počkat na policisty. DPMO však zůstane u původních postupů.

„Neplánujeme žádným způsobem měnit metodu řešení kontroly cestujících bez platného jízdního dokladu daný vnitřním předpisem v souladu s legislativou. Cestující, který nepředloží platný jízdní doklad, odmítne zaplatit přirážku nebo se prokázat a odmítne počkat na policii, budou naši inspektoři i nadále vyzývat ke spolupráci pouze slovně. Kontrolor může zatelefonovat na policii a předat jí případ pasažéra, který nechce akceptovat zákony,“ sdělila Magdaléna Kopřivová, mluvčí DPMO, s tím, že se ani nechystají revizory vyzbrojovat.

Cestující se shodují, že jak revizor, tak i černý pasažér by se měli řídit především slušným chováním.

„S agresivitou jsem se setkala u revizorů i u pasažérů, kteří neměli jízdenku a hrubě se dohadovali, snažili se kontrolorovi na další zastávce utéct a podobně. Na obou stranách by měla fungovat slušnost. Bohužel s ní je to v dnešní době hodně na štíru,“ řekla cestující Alena Vrtkalová.

Další pasažér se vyjádřil podobně.

„V takovém sporu je právo jednoznačně na revizorově straně. Nicméně ani oni mnohdy nejednají s cestujícími v rukavičkách,“ myslí si Norbert Hrstka.

Také NSS ve svém rozsudku uvedl, že přístup revizorů má být přiměřený chování černého pasažéra.

Soudce Zdeněk Kühn zmínil paradox při vymáhání jízdného – trest pak platí jen pro toho, kdo vinu přijme a zaplatí, bezohlední a agresivní cestující se trestu stejně odmítají podrobit.

DPMO zaměstnává deset přepravních kontrolorů, kteří letos udělili necelých devět tisíc pokut.

Veronika Kolesárová + ČTK