Podle mluvčího inspekce Zdeňka Neusara sankce odpovídá tomu, že DPMO neměl v úmyslu nehodu nějak tajit, ale že místo toho, aby ji ohlásil ještě ten den odpoledne, přišel s mimořádnou událostí až druhý den ráno.

Případ, při kterém dojde k újmě na zdraví, musí podnik nahlásit inspekci neprodleně.

Mluvčí DPMO Magdalena Kopřivová uvedla, že závěry Drážní inspekce podnik respektuje.

„Neodvolali jsme se a pokutu jsme již zaplatili,“ uvedla.

Inspekce doporučila DPMO opatření u zavírání dveří, aby v nich nezůstala mezera a nestalo se, že by v nich mohla uvíznout dětská noha, systém nezareagoval a tramvaj se rozjela. DPMO sám začal provádět úpravy a přijal opatření, aby k podobnému neštěstí už nedošlo.

Řidiče tramvaje, která táhla malého Honzíka, jde za ublížení na zdraví k soudu.

VÍCE:

Řidič tramvaje, která zranila chlapce, jde před soud

Tramvaje zavřou tři vteřiny po varování. Mají být bezpečnější