Drážní inspekce červnovou nehodu, při které tramvaj vlekla tříletého Honzíka sto metrů kolejiště stále vyšetřuje. Podle názoru expertů byla tehdy tramvaj po technické stránce v pořádku, bezpečnostní systém ale nezareagoval na malý průměr chlapcovy nohy, která zůstala uvězněna ve dveřích.

Více: Tramvaj je v pořádku, systém ale nepoznal dětskou nohu

Mluvčí Drážní inspekce Zdeněk Neusar ale naznačil, že součástí závěru jejich šetření bude i bezpečnostní doporučení. Odborníci navrhují upravit zavírání dveří tak, aby mezi gumovými manžetami dveří nebyla dvou až třícentimetrová vůle a bezpečnostní systém tak zareagoval i na malou dětskou nohu.

„Neměla by tam být žádná mezera,“ uvedl Neusar.

Podle mluvčí olomouckého dopravního podniku (DPMO) Magdaleny Kopřivové ale podnik už sám přijal řadu opatření a konkrétně u gumových lišt ještě do konce září namontuje speciální trubku, aby nepružila a neměla toleranci.

„V říjnu bude doplněn zpožďovač zavírání dveří – jde o časového relé, kterým lze nastavit časovou prodlevu např. 5 sekund po zaznění signálu „Nenastupujte, nevystupujte“ před zavřením dveří, a to bez ovlivnění řidičem. Jde tedy o vyloučení lidského faktoru,“ vysvětlila mluvčí Kopřivová s tím, že dveřní systémy už byly seřízeny na minimální toleranci.

DPMO již nedlouho po nehodě dovybavil tramvaje záchrannými brzdami a tlačítky pro komunikaci s řidičem. U nich doplnil cizojazyčná označení. Rovněž znovu proškolil všechny řidiče. Více:

Ten, který pravděpodobně zapříčinil nehodu s Honzíkem, stále zůstává na jiném pracovišti a do kabiny tramvaje nesedá.

Čtetě také: DPMO může platit miliony, včas nehlásil zranění Honzíka