Současný projekt obchvatu totiž nezajišťuje městské části Topolany dostatečnou protipovodňovou ochranu, která by zadržela stoletou vodu. Jako zatím jediné řešení se jeví vybudování poldru, který by při případných povodních ulevil.

Na komplikaci narazilo Ředitelství silnic a dálnic při jednání s účastníky územního řízení.

„Zjišťujeme stanoviska všech dotčených účastníků územního řízení. Povodí Moravy žádá, aby byla naše stavba dimenzována na stoletou vodu. Projekt ale splňuje požadavky na padesátiletou vodu, což je problém. Situaci by mohlo vyřešit, kdyby město vybudovalo poldr. Jinak se stavba tohoto úseku může vrátit o několik let zpátky," vysvětlil ředitel olomouckého Ředitelství silnic a dálnic Martin Smolka.

Západní obchvat Olomouce - mapa úseku Křelov - Slavonín

Potok vodu nepobere

Povodí Moravy dělá starost potok Stouska, který teče přes Topolany.

„Podle zpracované koncepce nakládání s vodami na území města Olomouce je vodní tok Stouska už v současné chvíli kapacitně přetížen a nelze jej více zatížit zaústěním dalších vod. Do této situace přišel záměr zrealizovat uvedenou stavbu," uvedla mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Návrh stavby počítal s oblastmi, do kterých se voda při přívalových srážkách vsákne. Podle studie Povodí Moravy by byl ovšem vliv dálnice na schopnost krajiny zadržovat vodu příliš velký.

„Výsledek studie útvaru hydroinformatiky ukázal, že navržené retenční objekty nemohou zajistit dostatečnou ochranu Topolan pro určité srážky. Proto je nutné hledat a navrhnout další retenční opatření, které zajistí bezpečnost Topolan," doplnila Gabriela Tomíčková.

Jediné řešení: poldr

Mělo by jít o odpovídající poldr nad obcí. O jeho vybudování má však ředitelství silnic s olomouckou radnicí teprve jednat.

„Vybudování většího poldru je zatím jediné řešení, které nás napadá. O celé situaci budeme jednat s městem v rámci pracovní skupiny. Až poté mohu říci, jakým způsobem tuto otázku vyřešíme," shrnul Martin Smolka.

Do jednání, která zatím probíhala mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a Povodím Moravy, se město zapojilo jen jako prostředník.

„Město bylo pouze osloveno formou písemné žádosti o vyjádření. Pro další přípravu stavby je nutné dopracování celkového vodohospodářského řešení podle upřesněných požadavků a následně zapracování do dokumentace pro územní rozhodnutí. Je nyní na Ředitelství silnic a dálnic, aby vyvolalo společné jednání. Teprve po něm bude možné říci, nakolik je požadovaná výstavba reálná," konstatoval mluvčí olomouckého magistrátu Michal Folta.

Špunt u Globusu

Dobudování západního obchvatu Olomouce se letos po letech sporů o vedení trasy a otálení konečně pohnulo dopředu. Stát se pustil do dokončení projektu, který autům mířícím kolem města umožní vyhnout se špuntu v podobě rondelu u Globusu.

Nyní auta jedoucí od Mohelnice směrem na Brno či Ostravu musí na kruhový objezd, kde se provoz zasekne a řidiči čekají. Nově bude obchvat protažený přes pole kolem křelovského fortu až ke vsi Břuchotín.

Ředitelství silnic a dálnic by chtělo v roce 2019 začít stavět, dokončená západní tangenta by se autům měla otevřít  v roce 2022.

VÍCE: Obchvat Olomouce konečně protáhnou mimo rondel. A kdy?