V žalobě, kterou má redakce serveru Zdopravy.cz k dispozici, napadá postup krajského úřadu v případě odvolání proti územnímu rozhodnutí na zbývající úsek dálnice. Dožaduje se i předběžného opatření nebo odkladného účinku žaloby, aby územní rozhodnutí nenabylo právní moci.

Děti Země jsou přesvědčeny, že rozhodnutí je nezákonné zejména kvůli takzvanému stanovisku EIA a novelizaci příslušného zákona, který hodnocení vlivů na životní prostředí řeší. Součástí zákona byly i některé prioritní stavby včetně tohoto úseku.

U Ústavního soudu aktivisté neuspěli

Děti Země toto napadly již u Ústavního soudu, ale neuspěly. V textu žaloby uvádí, že „žalobce rozporuje úvahu Ústavního soudu a navrhují ostravskému soudu, aby celou věc přesunul k Evropskému soudnímu dvoru. 

„Závazné stanovisko EIA se pro tyto stavby již nevydává na základě nového procesu EIA i s účastí veřejnosti, ale vydá ho úřednictvo MŽP. Spor tedy může rozhodnout jen Soudní dvůr EU,“ řekl Miroslav Patrik z Dětí Země.

Pokud by Soudní dvůr EU rozhodl o tom, že se musí dělat EIA znovu, znamenalo by to zpoždění několik let.

Podle ředitele brněnského závodu ŘSD Davida Fialy příprava dálnice pokračuje.

„Podali jsme koncem srpna žádosti o stavební povolení, v listopadu zahájíme soutěž na zhotovitele,“ řekl Fiala.

ŘSD tlačí čas nejen kvůli tomu, že chybějící úsek extrémně zatěžuje provoz v Přerově. Kvůli platnosti stanoviska EIA musí mít pravomocné stavební povolení do 30. listopadu 2021.