Hned dva objekty využívá Arcidiecézní charita Olomouc pro humanitární sklad a sídlo organizace poskytující sociální a zdravotní služby. Odtud se řídí například projekt Adopce na dálku. Sídlí zde také celostátní koordinátor Tříkrálové sbírky, jejíž výtěžek každoročně pomáhá tisícům potřebných.

Jeden z domů slouží i Caritas – vyšší odborné škole sociální. Škola využívá ještě jeden z kanovnických domů, a to Konzervatoř Evangelické akademie.

V dalším domě sídlí Charita Olomouc.

„V současné době zde poskytujeme služby lidem bez domova – denní centrum, noclehárnu, azylové domy a dále krizové centrum pro osoby v akutní krizi, například oběti domácího násilí," uvedla ředitelka Ludmila Gottwaldová.

Další objekt je zase domovem několika neziskových organizací.

„Mimo jiné i Maltézské pomoci, která pečuje o opuštěné a postižené lidi, vězně, nemocné i lidi postižené přírodními katastrofami. Bývalé kanovnické domy tak dnes slouží potřebným v České republice i po celém světě," uvedl mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.