Radnice již vybrala architekty, kteří nyní zpracovávají projekt „Domova pro seniory, Oblouková, Šternberk“.

„Město Šternberk reaguje na současný trend stárnutí populace přípravou nového domova pro seniory,“ sdělila mluvčí radnice Irena Černocká.

Podle vedení města jde o příjemnou lokalitu, kde ale možnosti stavby dlouhá léta limitoval nepravidelný tvar parcely a omezené dopravní napojení.

„Domov pro seniory se ukázal být ideálním využitím,“ uvedla mluvčí.

Pozemek sousedí s aktuálně rekonstruovanou mateřskou školou.

„Malé dopravní nároky tohoto typu objektu mohou být ještě zredukovány sdílením dopravní obsluhy se sousedící mateřskou školou. Jedna dodávka s dováženým jídlem nebo prádlem lehce obslouží oba provozy,“ popisovala Černocká.

Podle radnice je do budoucna možné pracovat s tématem mezigeneračního setkávání seniorů a dětí, protože zahrady jak mateřské školy, tak i domova pro seniory spolu přímo z velké části sousedí.

Horizont "několika let"

Nový domov pro seniory je plánován s kapacitou 50 lůžek s perspektivou dostavby jednoho nadzemního podlaží o kapacitě přibližně 40 lůžek domova se zvláštním režimem.

„Tohle považujeme za obrovskou výhodu této lokality, že ji můžeme v tomto směru rozvíjet i do budoucna,“ sdělila Deníku Hana Dvorská ředitelka organizace Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace města.

Radnice již zadala zpracování projektu nového domova architektům ze šternberské společnosti masparti.

„Na jeho základě budeme vědět, kolik bude celá akce stát,“ sdělila mluvčí Černocká.

Proto zastupitelé stavbu prozatím nezahrnuli do střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2021 až 2025, který počítá s dokončením významných investic města jako je atletický stadion a krytý bazén.

„Město se stavbou tohoto objektu v horizontu několika let počítá, ale prozatím v rozpočtu částka není zahrnuta, jelikož její výši ještě neznáme,“ vysvětlil starosta Stanislav Orság.

Dostavba nevýhodná

V lokalitě Oblouková uvažuje radnice o stavbě nového domova pro seniory přes dva roky. Nedostatečné kapacity ovšem tíží město mnohem déle.

V minulosti proto prověřovalo například variantu dostavby areálu Domů s pečovatelskou službou v Komenského 40. Studie však prokázala, že vzniklé prostory by byly vhodné pouze pro byty zvláštního určení, pro domov pro seniory by byly nedostatečné.

„Nejrozpracovanější byla příprava domova pro seniory na adrese Opavská 2 a 4. Šlo o kompletní rekonstrukci dvou budov včetně rozsáhlé přístavby,“ sdělila Hana Dvorská.

Při kapacitě 36 lůžek se náklady na celou rekonstrukci objektu pohybovaly v řádech dvou až třech milionů korun na lůžko.

„Kvůli velmi špatnému stavebnímu stavu obou budov a předpokládaným vysokým vynuceným vedlejším nákladům, statické zajištění sousedních budov, rozhodlo zastupitelstvo města o jejich prodeji,“ dodala Dvorská.

Současná kapacita: 17 lůžek

Současná kapacita domova pro seniory je ve Šternberku 17 lůžek, což je zcela nepostačující. V pořadníku mají sociální služby vedeno aktuálně 61 žadatelů.

„Počet se pohybuje mezi šedesáti a osmdesáti žadateli. Vzhledem k malému počtu lůžek, volí mnoho žadatelů raději zařízení sociálních služeb mimo Šternberk, kde je šance na rychlé umístění větší. Například Domov pro seniory v Prostějově, nebo Domov v Radkově Lhotě,“ popsala situaci.

Sociální služby Šternberk kromě ve městě poskytují i rozsáhlé terénní služby.

„Občané města mohou využít a často využívají domácí zdravotní péči či pečovatelskou službu u sebe doma, a to denně od šest do dvaadvaceti hodin, včetně víkendů a svátků. Tyto služby zajišťují a poskytují v domácím přirozeném prostředí klientů rozsáhlé pečovatelské úkony,“ připomněla ředitelka Dvorská.