Jako první v České republice namontovali do úpravny v Domašově nad Bystřicí unikátní nanofiltrační jednotku. Efekt systému velmi tenkých membrán, který dokáže zbavit vodu veškerých nečistot včetně zabarvení, si po roce místní nemohou vynachválit. Funguje bezchybně. Pitná voda podle obyvatele dokonce i chutná lépe.

„Je to tak. Nejenže za rok provozu nanofiltrační jednotky v úpravně vody v Domašově nebyla žádná havárie ani výpadek a voda o požadované kvalitě proudí plynule potrubím do domácností v obcích, ona i chutná a vypadá lépe,“ potvrzoval starosta Jívové Jan Pewner.

Důkazem je i jeho čtyřnohý hlídač. Německý ovčák se totiž dříve vody z kohoutku nenapil.

„Teď ji běžně pije. Podobné zkušenosti má i chovatel, jehož kůň se dříve raději šel napít vody z kaluže. Dnes? Běžně pije vodu z vodovodu,“ líčil změnu.

Funguje spolehlivě i za povodní

Podle starostky Domašova nad Bystřicí nedošlo za doby provozu nanotechnologie upravující povrchovou vodu z řeky Bystřice ke zhoršení parametrů.

„Přitom byly povodňové situace a přívalové deště, kdy v minulosti byl problém,“ popsala Lucie Menšová.

Úpravna vody v Domašově dodává vodu pro skupinový vodovod, ze kterého je zásobováno cca 1 600 obyvatel v obcích Domašov nad Bystřicí, Jívová, Horní Loděnice a Hraničné Petrovice.

„Ostrý“ provoz novinky zahájili vodohospodáři v říjnu 2019 poté, co během půlročního testování jednotka prokázala požadovanou účinnost.

I když v tomto období došlo několikrát ke zhoršení kvality surové vody, po upravení nakonec vždy splňovala požadované limity na pitnou vodu.

Neběží nepřetržitě

Nanofiltrační jednotka neběží nepřetržitě, ale je aktivní až ve chvíli, kdy ukazatele naznačují zhoršení kvality surové vody.

„Vzhledem k mimořádně deštivému letošnímu roku a výraznému zhoršení kvality surové vody v toku Bystřice musela být tato nanofiltrační jednotka do konce října v provozu celých 101 dnů,“ sdělila Deníku Markéta Bártová, mluvčí Moravské vodárenské, která upravenou pitnou vodu v této oblasti Olomoucka prodává.

Kvalita surové vody se zhoršila hlavně v ukazatelích CHSKMn (max. 17,2 mg/l), TOC (max. 13,01 mg/l) a zákal (max. 17,6 ZFn), což jsou hodnoty běžnou dvoustupňovou úpravnou neupravitelné.

„Díky doplnění úpravny v Domašově o třetí stupeň čištění touto novou technologií byla úpravna schopna zajistit nepřetržitou výrobu pitné vody v požadované kvalitě,“ dodala mluvčí.

Jak to funguje?

Systém tenkých membrán dokáže zbavit surovou vodu veškerých nečistot včetně zabarvení, také tolik diskutovaných mikroplastů, a zvýšit účinnost odstraňování zbytků léčiv a pesticidů.

Zároveň v ní ponechává žádoucí minerály, jako je vápník, hořčík či draslík. Testování probíhalo měsíce na modelových stavech znečištění vody.

Unikátní zařízení za několik milionů korun připomíná ve dvou sloupcích poskládané „roury“ napojené na soustavu potrubí, čerpadla a nádrže.

Tyto „roury“ skrývají soustavu stočených velmi tenkých membránových desek, přes které neprojdou žádné mikročástice – stejně jako zrnko kávy nepropadne sítkem na čaj.

Přes plastové membrány protéká voda dopravená čerpací stanicí nejprve na původní technologii pískových filtrů, přes které projde za dávkování vápenného mléka, roztoku manganistanu draselného a přídavku síranu měďnatého, jenž je důležitý v prvním stupni čištění pro lepší „vločkování“ nečistot.

Povrchová voda z řeky Bystřice je v oblasti na prahu Nízkého Jeseníku jediným využitelným zdrojem pro „výrobu“ pitné vody. Kvalita povrchového zdroje je nízká a během roku míra znečištění organickými látkami i dramaticky kolísá.

TOC
Celkový organický uhlík (z anglického Total Organic Carbon) je parametr ukazující množství organických látek přítomných v daném vzorku vody. Tento parametr je udáván v miligramech uhlíku na jeden litr vody. Jedná se o analytický skupinový ukazatel vyjadřující množství organických látek ve vodě, jenž je využitelný pro stanovení kvality vody a ke sledování emisí vypouštěných do vod.

CHSK
Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) udává spotřebu kyslíku potřebnou k oxidaci všech látek, tedy nejen těch, které mohou být odbourány biologickou cestou.

Zdroj: Moravská vodárenská