Stavaři však už dnes vědí, že některé práce budou pokračovat ještě na jaře.

Starosta obce vidí dosud největší problém v neukázněnosti řidičů, kteří jezdí po místní úzké komunikaci za potokem.

Původně se s výstavbou kruhové křižovatky mělo začít již na začátku srpna. Kvůli průtahům s výběrovým řízením na zhotovitele stavby se začátek posunul o měsíc.

Práce a s nimi spojená opatření se rozdělily na dvě etapy. Nyní se pracuje na opravě komunikace od návsi směrem k obci Bělkovice-Lašťany, kde dělníky překvapilo podloží.

„Frézovali jsme o deset dní déle. Vyskytly se také komplikace například s přeložkou telefonních kabelů,“ řekl stavbyvedoucí ze společnosti OHL ŽS.

Těžká technika nastoupila také v samotné křižovatce, kde platí částečná uzavírka.

Kvůli úplnému uzavření komunikace na Bělkovice-Lašťany jezdí některé autobusové linky po souběžné úzké ulici za místním potokem, kterou i přes zákaz vjezdu využívají i ostatní motoristé.

„Není to nic příjemného, když se vám otřásá dům v základech. Čekáme, až začnou praskat zdi,“ řekla místní obyvatelka.

Právě v neukázněnosti řidičů vidí největší problém sám starosta obce Rudolf Pečinka, který se situaci snaží řešit v součinnosti s městskými strážníky ze Šternberka.

Omezení, které stavbu doprovází, se nelíbí ani dalším místním.

„Nikde se tu nedá zaparkovat. Přes obědy to jde ještě jakžtakž, ale nikdo navíc se tady nezastaví,“ poznamenal hostinský zdejšího restauračního zařízení.

První etapa měla trvat původně do neděle. Po víkendu bude však všechno jinak.

„Od 21. října do 15. listopadu uzavřeme celou křižovatku, protože se bude dělat na všech nájezdech k rondelu. Staveništěm, které chceme mít vyštěrkované, budou moci projíždět pouze autobusy, které budou zastavovat na provizorních zastávkách,“ řekl stavbyvedoucí.

Dolanští budou v uvedeném termínu využívat pro pohyb v obci místních ulic.

„Ti, kdo budou potřebovat jet na Vésku, budou jezdit kolem kostela. K projetí druhým směrem bude sloužit cesta kolem nově vznikajícího hřiště nedaleko školy,“ popsal starosta. Zbytek dopravy se bude od Dolan odklánět.

Pátý rondel pod Kopečkem

Kruhový objezd, který má stát v těsné blízkosti ostrůvku s památníkem svatého Jana, stihnou podle stavbyvedoucího dokončit během uzávěry.

„V příštím roce budeme pokračovat na opravě navazující komunikace, a to zhruba dvě stě metrového úseku na Hlušovice,“ uzavřel stavbyvedoucí.

Obec bude do stavby investovat zhruba 5 milionů korun, kraj pak zaplatí přes 20 milionů. V obci vznikne kruhová křižovatka, opraví se napojující komunikace, chodníky. Vzniknou nové zastávky, parkovací stání.

Rondel v Dolanech bude v pořadí již pátou okružní křižovatkou na cestě pod Svatým Kopečkem mezi výpadovkou na Lipník a cestou na Šternberk.

Po rondelu „u Peugeotu“, u Bystrovan a v Samotiškách slouží motoristům od začátku prázdnin i nový kruhový objezd v Tovéři.