Na postup velitele celého policejního zákroku dorazila oficiální stížnost.

„Mohu potvrdit, že jsme stížnost přijali. Byla postoupena na Oddělení vnitřní kontroly. V současné době bude provedena analýza materiálů z předmětné akce a následně bude stížnost posouzena," ubezpečil policejní mluvčí Josef Bednařík.

Jeden z účastníků antiakce oficiálního protimigrantského happeningu Václav M. ve stížnosti poukazuje na situaci, k níž došlo na rohu ulic Opletalova a Štefánikova. Konkrétně zpochybňuje jednání šéfa zásahu.

Podle podavatele stížnosti chtěl neoprávněně průkazy totožnosti po zúčastněných, kteří se dříve na náměstí měli dopustit přestupku.

Prokázání identity člen antikonfliktního týmu požadoval po všech, jak zaznamenal video záznam.

„Pro účely dokazování vás všechny musíme ztotožnit, aby potom ten, kdo se přestupku dopustil, mohl být nějakým způsobem potrestán," vysvětluje muž.

"Zavřeli nás v Opletalově"

Václav M. nesouhlasí ani s oficiálním popisem události ze strany policie.

Její mluvčí Josef Bednařík bezprostředně po události v tiskové zprávě uvedl, že „odpůrci shromáždění se pokusili zamezit průchodu pochodu na ulici Opletalova, kterou po celé šíři zablokovali, a tímto se dopustili přestupku na základě Zákona o právu shromažďovacím číslo 84/1990 Sb."

Václav M. s tím nesouhlasí. „Šířil nepravdu, že se tam dopouštěli přestupku," namítl.

Policie však své sobotní vyjádření prozatím nijak nezměnila.

„Stanovisko k dané události v Opletalově ulici v Olomouci je takové, jaké bylo vydáno v sobotní tiskové zprávě," vyjádřil se Josef Bednařík.

Jiný aktér ze skupiny, která se postavila proti sobotní demonstraci organizované Dělnickou stranou sociální spravedlnosti, Ondřej Plachý nevyloučil, že další stížnosti na zákrok policie budou následovat.

„Policisté nás v podstatě zavřeli v Opletalově ulici, aniž bychom se dopouštěli nějakého přestupku," popsal důvod, na který se případné stížnosti zaměří.