Stavební práce v rámci II B etapy protipovodňových opatření budou zahájeny už 3. dubna tohoto roku, délka úplné uzavírky frekventovaného mostu v Komenského ulici se však zkrátí z původních dvaceti na patnáct měsíců.

Motoristům se most pravděpodobně zavře letos v červenci, podrobný harmonogram prací i dopravních omezení bude veřejnosti představen 26. února v 18 hodin v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.

Výstavba protipovodňové ochrany Olomouce v rámci II. B etapy týkající se úseku řeky Moravy od mostu v Komenského ulici přes most na Masarykově třídě a dál směrem k soutoku s Bystřicí odstartovala už v říjnu loňského roku.

V průběhu podzimu a zimy probíhaly přípravné práce, technická inventura (pasportizace) stavu přilehlých nemovitostí a logistická příprava.

Konečnou shodu na dalším harmonogramu prací a dopravních opatřeních nalezli generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák a primátor města Antonín Staněk na společné schůzce, která se uskutečnila na půdě ministerstva zemědělství.

„Výsledek setkání je podle mého názoru přijatelný pro obě strany. Podařilo se nám dohodnout taková opatření a řešení, která přinesou výrazně menší omezení pro obyvatele Olomouce než původně předložený návrh. To bylo pro nás samozřejmě hlavním motivem k nynějšímu intenzivnímu jednání,“ uvedl po schůzce primátor Staněk.

Dopravu úplně nazastaví

Během těchto jednání se město s Povodím Moravy a zhotovitelem stavby dohodli na zkrácení úplné uzavírky mostu v Komenského ulici z 20 měsíců na 15.

Celková délka výstavby protipovodňových opatření tak potrvá 48 měsíců namísto původně plánovaných 53.

Na základě podnětů vedení radnice je ve výsledném návrhu zachována doprava v předpolích mostu po celou dobu výstavby, což výrazně ulehčí dopravní situaci.

Plán zhotovitele přitom původně počítal s úplnou uzavírkou předpolí, která by zasáhla celkem sedm komunikací, které v této lokalitě ústí.

„Na základě připomínek pana primátora Staňka jsme připravili návrh, jenž respektuje jak požadavky města, tak možnosti a podmínky, které jsou pro zhotovitele a investora stavby velmi limitující. Tento harmonogram zkrátí při výstavbě ochrany Olomouce před povodněmi omezení v dopravě na nezbytné minimum a současně umožnit městu zachovat důležitá dopravní spojení,“ shrnul výsledek jednání ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Autobusy projedou

Nový návrh tak nadále počítá se zahájením prací k 3. dubnu.

Možnost průjezdu autobusů stavbou však bude zachována téměř za každé situace, kdy to bude technologicky možné, a to i v průběhu výstavby mostu.

Ten by se měl pro individuální dopravu uzavřít během července, podrobné detaily dopravních opatření však budou ještě řešeny na dalším jednání příští týden.

„Věříme, že nepříjemnosti, které takové složité stavby doprovázejí, budou několikanásobně vyváženy ochranou města před povodněmi v budoucnu. Samotná stavba představuje unikát, zvolené architektonické řešení nemá v České republice obdoby, protože zapojuje řeku do veřejného prostoru města,“ dodal Gargulák.

Rozšíření koryta 

II. B etapa je částí protipovodňové ochrany města Olomouc, která navazuje na již dokončené etapy I. a II. A.

Jejímž cílem je zvýšení kapacity koryta Moravy v centrální části města na požadovanou úroveň 650 metrů krychlových za sekundu, čímž se ochrání přibližně 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě tří miliard korun.

Celkové předpokládané náklady jsou téměř 730 milionů.

V rámci II. B etapy dojde k rozšíření pravého břehu až o dvanáct a levého až o čtyři metry.

Mezi mosty podél toku řeky vzniknou nové snížené bermy.

Pravobřežní bude opatřena kamennou dlažbou a bude tak přístupná pro veřejnost.

Stávající mosty v Komenského ulici a na Masarykově třídě nahradí nové o šířce 22 a délce 56 metrů.