Když však přivolaní veterinární inspektoři dorazili na odpočívku u Křepelky na D35, nestačili se divit.

Skrývala 2,4 metráku drůbežího od polského výrobce a 20 kilogramů vepřového masa bez označení a průvodního dokladu.

V nákladním prostoru dodávky s polskou registrační značkou byla špína a cítit byl intenzivní zápach.

„Celníci prováděli kontrolu a zachytili tuto dodávku. Okamžitě nás přivolali a na místě jsme zjistili především otřesné podmínky převozu – jako by tam před tím někdo převážel hnůj. Hrozila kontaminace masa,“ popisovala Eva Bardoňová, ředitelka odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví, Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj.

Část masa už byla fuč

Z dokumentace ke kuřecímu masu, v níž polský dodavatel použil trik, aby nebylo možné zjistit místo určení na území České republiky, inspektoři vyčetli, že množství už není kompletní.

Řidič musel mít na cestě z Polska několik zastávek, na nichž si domluvený odběratel pochybné maso odebral. Chybělo přibližně 130 kilogramů.

„Kde skončilo, to už nebylo možné zjistit. Byly by to jen spekulace,“ reagovala Bardoňová.

O vepřovém ani zmínka

K vepřovému masu nepředložil řidič vůbec žádné doklady.

„Nebylo značeno, nic jsme se nedozvěděli o původu tohoto masa,“ sdělila.

Skončilo v kafilerii

Kuřecí i vepřové maso veterinární inspektoři na místě znehodnotili – polili je speciální modrou barvou.

„Nařídili jsme likvidaci masa zákonem stanoveným způsobem – v asanačním ústavu, lidově kafilerii. To se skutečně stalo, bylo nám zasláno potvrzení, že tak učinili,“ vysvětlovala ředitelka odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví.

Veterinární inspektoři kontrolují původ syrového masa a vajec nejen na jatkách, ve zpracovatelských podnicích, ale i v restauracích.

Na Vyškovsku v těchto dnech vyrazili na podnět do jednoho asijského bistra ve Vyškově. V zázemí kuchyně objevili 60 kilogramů chlazeného a porcovaného masa, které nebylo řádně označeno a provozovatel neměl žádné doklady o jeho původu.

Po skandálu s polským hovězím se veterinární správa, hygienici i potravinářská inspekce intenzivně zaměřují na kontroly původu masa, a to nejen hovězího, u něhož podvody v Olomouckém kraji doposud neodhalili.

„Nejde o kontroly pouze cílené na Polsko, že bychom vše ostatní pominuli, to v žádném případě, sledujeme veškeré dodávky,“ upřesnila Bardoňová.

Za porušení zákona může Státní veterinární správa uložit pokutu ve výši až 50 milionů korun.