Nejvíce cen, celkově tři, získali dobrovolníci za aktivitu v oblasti sociálních služeb.

Kromě toho se ucházeli o ocenění také v kategoriích děti, mládež a volnočasové aktivity, ekologické aktivity, spolková činnost, zdravotní oblast a dobrovolní hasiči.

„Cílem cen Křesadlo je podpořit rozvoj dobrovolnictví v Olomouckém kraji a ocenit aktivity lidí, kteří se již dobrovolnictvím zabývají. Kromě toho by to mohl být impulz pro ty, kteří řeší využití volného času, aby jej věnovali nějaké dobrolnické činnosti," shrnul Miloš Holubec z Maltézské pomoci, obecně prospěšné společnosti, Centrum Olomouc.

Po slavnostním ceremoniálu následoval koncert Václava Neckáře se skupinou Bacily. 

Simona Pazderová

Nominující: Maltézská pomoc, obecně prospěšná společnost, Centrum Přerov

Kategorie: Sociální služby

K přerovské pobočce Maltézské pomoci se připojila při jejím vzniku v roce 2012. Prozatím dobrovolnictví věnovala přes 500 hodin. Společnost dělala více než dva roky seniorce. Po její smrti začala navštěvovat dlouhodobě ležící ženu a jejího muže, který se o manželku stará. Vyjíždí k nim pravidelně, dělá jim společnost, povídají si.

Hana Stryková

Nominující: Maltézská pomoc, obecně prospěšná společnost, Centrum Šumperk

Kategorie: Sociální služby

Přestože sama dvaadvacetiletá dobrovolnice kvůli svému zdraví nemůže chodit do práce, neváhá pomoci jiným. Dobrovolnicí se stala v únoru 2014. Každý týden přichází navštívit na ošetřovatelské oddělení domova důchodců paní Janu. S ženou, která ovládá jenom své obličejové svaly, si čtou, povídají, chodí na krátké procházky.

Lenka Šrámková

Nominující: JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, zapsaný spolek

Kategorie: Sociální služby

Aktivně pracuje v několika organizacích a momentálně pomáhá ženě, která je po vážném úraze připoutaná na vozíček. Neváhá se zapojit do jednorázových aktivit dobrovolnického centra. Zapojila se při vytváření činností činnosti pro lidi s mentálním postižením, především v hudební oblasti. Organizuje spoustu akcí.

Karla Zavadilová

Nominující: Sdružení D, zapsaný ústav

Kategorie: Děti, mládež, volnočasové aktivity

Téměř tři roky působí jako dobrovolnice v programu vrstevnického provázení Na cestě, který pracuje s dětmi z dětských domovů, z náhradní rodinné péče a oběťmi nevhodného působení rodiny a společnosti. Pomáhá už třetímu klientovi. Ten je velký fanoušek vlaků a ona s ním mimo jiné například několik akcí spojených s vlaky navštívila.

Irena Drozdová

Nominující: Obec Střeň

Kategorie: Dobrovolní hasiči

Kromě toho, že je aktivní členkou Sdružení dobrovolných hasičů ve Střeni, stará se i o budoucnost hasičského sboru. Vzdělává totiž budoucí generace, vede kroužek mladých hasičů od pěti do šestnácti let. Pomáhá organizovat místní hasičské akce, například ples, dětský hasičský den, regionální soutěže nebo vinobraní.

Eva Marečková

Nominující: Obec Vrchoslavice

Kategorie: Spolková činnost

S dětmi z vrchoslaviské základní školy secvičuje recitační, pěvecká i hudební vystoupení. Svůj podíl má na obnově tradic v obci, třeba Mše u kapličky v Dlouhé Vsi, Průvodu na Boží tělo nebo Vrchoslavických hodů. Kromě toho pomáhá s údržbou kostela, fary či farské zahrady. Zapojuje se do dobrovolnických brigád.

Vladimír Začal

Nominující: Klub přátel Zlatých Hor, zapsaný spolek

Kategorie: Ekologické aktivity

Je předsedou spolku a pracuje jako referent majetkové správy římskokatolické farnosti ve Zlatých Horách. Také díky jeho iniciativě vzniklo muzeum ve Zlatých Horách, pomohl při záchraně zdevastované rozhledny na Biskupské kupě, podílel se na obnově drobných zastavení a stezek na Zlatohorsku a mnoho dalšího.

Marie Čamachová

Nominující: Maltézská pomoc, obecně prospěšná společnost, Centrum Olomouc

Kategorie: Zdravotní oblast

Po čtyři roky každé úterý přichází do hospice na Svatém Kopečku v Olomouci, kde se snaží zpříjemnit svou přítomností den umírajícím. Dobrovolnicí se stala po tom, co odešla do důchodu. Podle ní je nejdůležitější si vedle nemocného sednout, chytit ho za ruku a prostě pro něj být.