Skvělý a vyhledávaný odborník se stále věnuje pacientům. Během své lékařské kariéry toho zažil mnoho.

Vedl Fakultní nemocnici v Olomouci, byl náměstkem na ministerstvu zdravotnictví i ředitelem Zdravotní pojišťovny Metal-Aliance.

Ke stomatologii se dostal až během studií.

„Chtěl jsem studovat medicínu a začal jsem právě v době, kdy se rozhodlo o rozšíření počtu studentů stomatologického směru na lékařských fakultách,“ vzpomíná docent Podstata.

Při přijímačkách se ho zeptali, jaký obor si zvolil.

„Odpověděl jsem po pravdě, že ještě nevím, že se musím během studia zorientovat,“ dodává.

Přijímací komise tehdy zapsala: „Nerozhodnutý, vhodný na stomatologii“. A směřování budoucího špičkového odborníka bylo naštěstí pro naše ústa, obličeje a čelisti dáno.

Dnes je docent Podstata se svým týmem uznávanou autoritou poskytující konziliární služby v oblasti čelistní a obličejové chirurgie a implantologie v celé České republice.

V privátní ambulantní praxi se věnuje především stomatochirurgii se zaměřením na implantologii a navazující protetické i parodontologické ošetření.

Své bohaté zkušenosti předával v mnoha kurzech, které vedl například v Petrohradě, Rize, Brašově, Lvově, Poznani či Kišiněvě.

„Nesmírně obdivuji moldavské lékaře, kteří s minimálním technickým vybavením a v nezáviděníhodných finančních a materiálních podmínkách dosahují skvělých výsledků. Umím si představit, co by vychováni tvrdou školou dokázali na moderně zařízené západoevropské klinice,“ komentoval své zkušenosti z jedné z nejchudších zemí Evropy.

Za svou kariéru publikoval docent Podstata stovky článků v odborných časopisech a přednášel na konferencích a sympoziích s klinickou tematikou doma i po celé Evropě, například ve Stockholmu, Barceloně, Edinburghu či Monte Carlu.

A pro zajímavost: myslíte, že se špičkový český stomatolog bojí zubaře?

„Nebojím se dobrého zubaře. Ale netěším se na něho jako třeba na skleničku opravdu dobrého vína. Obojího radši přiměřeně!“ uzavírá docent Podstata. 

Doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc.
Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Jako specializaci si zvolil ústní, čelistní a obličejovou chirurgii
V letech 19851986 byl náměstkem ředitele Fakultní nemocnice v Olomouci, od roku 1986 do roku 1988 největší zdravotnické zařízení v kraji vedl jako ředitel
Mezi lety 1988 a 1990 byl náměstkem ministra zdravotnictví. Posléze působil jako odborný poradce na úřadu vlády a dalších ministerstvech a vedl také Zdravotní pojišťovnu Metal-Aliance
Od roku 1993 se věnuje privátní praxi v nestátním zdravotnickém zařízení v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie a praktické zubní lékařství s pracovišti v Praze a v Olomouci
Publikoval přes stovku odborných článků, vedl kurzy a přednášel na sympoziích po celé Evropě