Ulicí Kavaleristů, po které ještě před prázdninami vozili rodiče své děti na výuku hudebních předmětů, se tak projdou jenom pěší. Vedení školy se nelíbí načasování oprav, firma Trny zase poukazuje na to, že stavbu přeložky naopak urychlila. K budově se autem lidé dostanou jen přes Vejdovského ulici – díky cirkusu. Objížďka však nikde vyznačena není.

„Auto jsme museli nechat na Masarykově ulici, protože jsme kvůli staveništi nemohli ke škole vůbec projet. Na parkovišti před budovou jsme sice odstavená auta viděli, nevím však, kudy ti řidiči ke škole přijeli,“ řekl Miroslav Chráska, jeden z mnoha rodičů, který v první školní den přijel do Žerotína své dítě na hudební předměty zapsat.

Už jen na kole

Ke škole se tak dostali jenom ti, kteří okolní ulice dobře znají.

„Cesta byla špatná už od doby, co dělníci dům začali stavět. Teď se však po ní projet nedá vůbec. Sám jsem měl před začátkem roku problém průjezdnou cestu najít. Nakonec jsem zjistil, že je otevřena alespoň brána od Vejdovského ulice, a to také jenom kvůli cirkusu, který se tady na chvíli usadil,“ řekl učitel umělecké školy Jindřich Večeřa.

„Před bránou navíc stojí zaparkovaná auta. Pokud by tam ale bylo ještě jedno navíc, ke škole by už skutečně nikdo neprojel,“ dodal.

Vedení školy považuje přístupovou komunikaci za velice důležitou. Rodiče totiž často své děti vozí až přímo k budově.

„Chtějí mít jistotu, že se jejich děti dostaly na hodiny v pořádku. Plně to chápeme, máme proto obavy, aby si rodiče hned na začátku roku neřekli, že pokud jim to škola nenabídne, tak si řeknou, že jejich děti sem chodit více nebudou,“ uvedl ředitel základní umělecké školy Jan Štědroň.

Ředitel uvedl, že se uzavírku silnice pokoušel vyřešit už minulý týden, kdy ve škole začala příprava pedagogů na výuku.

„Věřím tomu, že bych se s majitelem společnosti, která přeložku u školy staví, dohodl. Nepovedlo se mi jej však sehnat. V tomto momentu jenom vím, že rodiče můžou děti do školy přes Vejdovského ulici vozit ještě do konce týdne. V neděli pak odjíždí cirkus a s dopravou asi bude konec. V minulosti se o uzavření silnice mluvilo, mělo to však být přes prázdniny,“ dodal Štědroň.

Udělali jsme maximum

Jiří Trnka, ředitel společnosti Trny, však řekl, že se už zprostředkovaně obrátil na majitele společnosti, ke které brána patří. Požádal ho, aby přístup ke škole ponechal otevřený i po odchodu cirkusu.

„Konečné vyjádření bychom měli dostat koncem týdne. Pokud zůstane brána pro školu otevřená, objížďku na začátku uzavřené ulice vyznačíme,“ upřesnil Trnka.

Majitel firmy však každopádně poukázal na to, že silnice bude uzavřená jenom do konce září.

„Udělali jsme maximum pro to, abychom instalaci přeložky co možná nejvíc urychlili. I když je to investice ČEZu, sami jsme v zkráceném územním řízení tuto stavbu na vlastní náklady vyřídili. Kdybychom k tomu nepřistoupili, silnice by byla rozkopaná až do ledna,“ dodal Trnka.