Stavbu za 25 milionů korun prodraží potvrzená nestabilita jedné u opěrných zdí zhruba o milion korun. Termín dokončení muselo město odsunout na květen příštího roku.

Opravit potřebuje také most v Palackého ulici, na který zatím nejsou finanční zdroje.

„V nastupujícím zimním období se některé věci technologicky nedají provádět, takže most bude hotov až v květnu. Místní budou nadále chodit po lávce,“ uvedl vedoucí odboru místního hospodářství a stavebních investic městského úřadu Miroslav Skácel.

Most se nepodařilo dokončit v původně stanoveném termínu kvůli tomu, že investor bude muset odstranit stávající konstrukce a vybudovat novou železobetonovou opěrnou zeď.

„Statikem byla potvrzena nestabilita levé opěrné zdi, na které je umístěn plot vlastníka sousední nemovitosti,“ vysvětlil Skácel.

Město již má projekt také na generální opravu mostu v Palackého ulici, na kterém jsou velké závady. Bude vyžadovat 7,5 milionu korun.

„Z hlediska financí to zatím nevypadá. Nedostal se do rozpočtu, proto se zatím nebude opravovat,“ sdělil Miroslav Skácel.

Mosty dostávají známky

Město zajišťuje pravidelné revize mostů a lávek, jejichž četnost se odvíjí od technického stavu. Vede evidenci jednotlivých mostních objektů.

Každý most má svůj „mostní list“ s veškerými důležitými údaji, včetně takzvaného klasifikačního stupně stavu – stupnice 1 až 7.

Když technik, který most prohlédne, vyhodnotí, že se stav zhoršil, město stavbu posune mezi prioritní.

Předloni se podařilo opravit most v ulici Komenského a v roce 2016 město investovalo do lávky u autobusového nádraží. Spolu se stavidlem dohromady stála šest milionů korun.

Desítky lávek a přemostění

Desetitisícové město, pod jehož radniční věží a celým náměstím protéká jedno z ramen řeky Moravy, má v péči necelou desítku lávek a do dvou desítek mostů.

Další se klenou přes vodu v místních částech, kterých má Litovel jedenáct.

Od klasifikačního stupně 5 a výše je podle odborníků několik staveb. U žádného nehrozí uzavření z bezpečnostních důvodů.

V Litovli stojí kromě mostů v majetku města také stavby ve vlastnictví Olomouckého kraje, které jsou na krajských komunikacích. Těch je zhruba pět.