Veterinární inspektoři zjistili, že veškeré maso již doputovalo k drobným odběratelům, většinou se jednalo o hospody.

Akutní průjmové bakteriální onemocnění podle dostupných informací nebylo hlášeno.

„Datum spotřeby bylo do 23. února, bylo to čerstvé. Už je snědeno,“ uvedla Eva Bardoňová, ředitelka odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj.

Maso bylo před podáním zákazníkům pravděpodobně důkladně tepelně zpracováno, protože podle dostupných informací nebylo v této souvislosti hlášeno žádné průjmové onemocnění způsobené salmonelou.

Stejnou šarži zachytila Státní veterinární správa ve skladu v Lounech, kde se jednalo o 1200 kilogramů stehen, u nichž byla potvrzena přítomnost salmonel.

„Uvedených 1 200 kg kuřecího masa bylo součástí zásilky stejné komodity téhož původu o celkové hmotnosti 4 800 kg. Veškeré nedistribuované mražené drůbeží maso, celkem 3 940 kg, bylo zajištěno a uskladněno odděleně a čeká se na laboratorní výsledky,“ informoval mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Stejná šarže polských kuřecích prsou z Polska byla doručena odběratelům ve Zlínském a Královéhradeckém kraji.