O popeleční středě 1. března, si mohou věřící vyzvednout v kostelích a farnostech Arcidiecéze olomoucké také tzv. postní krabičky. Za to, co si odřeknou, do ní vždy vhodí příspěvek. Ten pak Charity ve spolupráci s farnostmi rozdělí mezi potřebné.

Například paní Jana z Olomouce si s mužem a dalšími šesti manželskými páry odříká každý rok část své výplaty.

„Částku, kterou nastřádáme, pak všichni vhodíme do společné postní kasičky a věnujeme ji konkrétní rodině v našem okolí, která potřebuje pomoct. Poprvé jsme se spojili před třemi lety. Chtěli jsme přilepšit rodině s dětmi, jejichž tatínek byl nemocný a bez práce,“ řekla žena.

ČTĚTE TAKÉ: Do Olomouce přijedou tisíce mladých katolíků z celé země

Popeleční středa a půstPopeleční středou začíná pro křesťany období čtyřicetidenní přípravy na připomínku Kristova vzkříšení, a tedy nejvýznamnější svátek - Velikonoce. Ten letos připadá na 16. dubna, Popeleční středa tedy na 1. března.
 
Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu, věřící by si měl odříct maso a plně se nasytit jídlem maximálně jednou denně. Odříci by si měl i další požitky. Katolíci rovněž v tento den v kostele přijímají tzv. popelec, tedy znamení kříže popelem na čelo připomínající pomíjivost tělesného bytí. Kněz jej doprovází slovy "Čiňte pokání a věřte evangeliu", nebo "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš". 

Následujících šest týdnů postní doby je pak hlavně duchovní přípravou na oslavu Velikonoc, "obrácení srdce". S tím souvisí i odřeknutí si nejen přemíry jídla či různých rozkoší, ale i věcí postradatelných a těch, které člověka spoutávají a činí nesvobodným. (kof)

Postní almužna má přinést viditelné dobro

Starobylou tradici, postní almužnu, obnovila Charita ve spolupráci s farnostmi v roce 2009 v Arcidiecézi olomoucké a Diecézi brněnské. O rok později se almužna rozšířila do dalších částí České republiky.

„Peníze vhozené do postní kasičky by měly být především za to, co jsme si sami pro sebe odepřeli. Třeba kouření, sladkosti, zábavu, brouzdání po internetu, cokoliv, co máme rádi a za co utrácíme peníze. Postní almužna má mít především duchovní a formační rozměr a z tohoto snažení má na konci vzniknout nějaké viditelné dobro,“ sdělil ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt.

Jen v Arcidiecézi olomoucké letos ve farnostech a v kostelích rozdají věřícím lidem 24 tisíc postních krabiček. Postní krabičku lidé obdrží ve své farnosti či v kostele o popeleční středě 1. března nebo o první postní neděli 5. března. Krabičku pak odevzdávají zpět o květnové neděli, v některých obcích až po Velikonocích. 

ČTĚTE TAKÉ:

Hřiště Sigmy chtějí tři kupci. Důvěryhodní developeři

Olomouc dostala pokutu za soutěž na přestavbu Áčka