Uničov zřejmě bude při řešení dluhů na nájemném spolupracovat stamním úřadem práce. „Odbor státní sociální podpory porovná seznam dlužníků nájemného sdatabází žadatelů opříspěvek na bydlení.

Občané by mohli své závazky uhradit tím, že by městu přeposílali přímo své sociální dávky. Samozřejmě ktomu bude potřeba jejich souhlas,“ sdělil mluvčí uničovské radnice MarekJuráň.

Zatím se však jedná pouze onávrh možného postupu proti neplatičům nájmu. „Zda bude tato možnost uvedena do praxe, rozhodne městská rada na některém se svých příštích zasedání,“ poznamenalJuráň.

Uničovská radnice nyní eviduje přes 80neplatičů nájemného. Jejich celkové závazky dosahují téměř jednoho milionukorun.