Vědecká knihovna v Olomouci se rozhodla prostřednictvím ankety najít sedm divů Olomouckého kraje

„Lidé měli spoustu zajímavých tipů, tím nejzábavnějším ale byl hlas, který jsem opravdu nečekal. Byl to totiž hlas pro hanáckou lakotu a lenost. O anketu byl velký zájem, uživatelé knihoven je mají rádi. V loňském roce jsme vyhlašovali anketu o Největšího Středomoravana a příští rok připravíme nějaké překvapení,“ řekl Roman Giebisch, odpovědný redaktor časopisu Krok, který vydává Vědecká knihovna v Olomouci. Podle výsledků ankety si lidé myslí, že největším divem Olomouckého kraje je romantický hrad Bouzov.

Podle vyplněných anketních lístku získala stříbrné místo přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně v Jeseníkách, která se budovala od roku 1978, téměř dvacet let.

„Menším překvapením pro nás bylo třetí místo, které patří významné památce chrámu Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Sakrální památky totiž obecně nejsou nejoblíbenějšími objekty turistů. Tento chrám však ale patří k nejznámějším a nejnavštěvovanějším poutním místům v České republice,“ pokračoval Giebisch.

S bramborovou medailí skončil Sloup Nejsvětější Trojice na olomouckém Horním náměstí na čtvrtém místě. Krásně je i ve Velkých Losinách, a tak losinský zámek a papírny skončili na pátém a šestém místě. „Losinská ruční papírna byla založená v polovině 16.století a tato ojedinělá technická památka je nepřetržitě v provozu již čtyři staletí. Navíc se teď jedná i o jejím zápisu do seznam UNESCO. Za sedmý div Olomouckého kraje pak lidé označili Hranickou propast,“ uvedl redaktor časopisu KROK.

Anketa byla vyhlášena u příležitosti celostátní konference knihovníků s názvem Knihovny.cz, která se v Olomouci konala v červnu a její výsledky tak zároveň měly sloužit jako prezentační materiál kraje.

„Výsledky ankety jsme využili pro prezentaci našeho kraje v periodiku vydávaném Vědeckou knihovnou v Olomouci s názvem Knihovnická revue Olomouckého kraje - KROK, který je k dispozici našim uživatelům zdarma,“ dodal Roman Giebisch.

1. Bouzov
2. Dlouhé Stráně
3. Sv. Kopeček
4. Sloup Nejsv. Trojice
5. Velké Losiny - zámek
6. Velké Losiny - papírna
7. Hranická propast

8. Javoříčské jeskyně
9. Dóm sv. Václava
10. Šternberk - hrad
11. Náměšť na Hané - zám.
12. Helfštýn - hrad
13. Olomouc město
14. Litovelské Pomoraví
15. Orloj v Olomouci
16. Přemyslovský palác
17. Úsov - zámek
18. Mladečské jeskyně
19. Petrovy kameny
20. Příkazy - skanzen

1. místo - hrad Bouzov

Hrad byl založený na počátku 14. století. Búz z Búzova byl v letech 1317 - 1339 prvním známým držitelem hradu. Dnešní podobu pak hrad získal po rozsáhlé přestavbě v letech 1895 -1910. Projekt a plány rekonstrukce vypracoval Georg von Hauberisser na základě požadavků a představ arcivévody Evžena Habsburského, velmistra řádu, který také celou stavbu financoval ze svých soukromých prostředků. Hrad je plně zařízen a vybaven, novodobé zařízení pak bylo vyrobeno speciálně pro hrad. Romantickou přestavbou vznikla dokonalá představa mohutného středověkého sídla, v jehož objektech se prolíná několik uměleckých slohů, zvláště gotika a renesance. Historickou a uměleckou hodnotu umocňuje množství významných starých uměleckých děl. Zdroj: www.hrad-bouzov.cz

2. místo - elektrárna Dlouhé Stráně

Dlouhé Stráně v údolí Divoké Desné jsou největší přečerpávací hydroelektrárnou v České republice. Celý komplex byl budován v letech 1978-1996 a tvoří jej dolní nádrž (s plochou 16 hektarů), horní nádrž v umělém jezeře na vrcholku hory (1348 metrů nad mořem) a výrobní zařízení ukryté v nitru horského masivu. Horní i dolní jezero je přístupné pouze pro pěší a cyklisty, motoristé sem smějí jen na zvláštní povolení. Příležitostně lze navštívit také podzemní prostory vlastní elektrárny. Zdroj: www.vyletnik.cz

3. místo - Svatý Kopeček u Olomouce

Monumentální chrám Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku patří k výrazným dominantám Olomouckého kraje. Vznik poutního místa je spojen se jménem zámožného olomouckého obchodníka s vínem Jana Andrýska. Ten slíbil, že když se stane bohatým, nechá postavit kostel Panně Marii. Bohatým se stal, ale na svůj slib zapomněl. Panna Maria se mu však zjevila ve snu. Jednoho dne se dostal do sněhové bouře, která utichla právě ve chvíli, kdy se ocitl na vrcholku kopce. Zjistil, že se nachází na stejném místě, jako bylo to, na kterém se mu ve snu zjevila Matka Boží. Splnil tedy slib a nechal zde vystavět kapli. Poutní areál sestávající z chrámu, ambitů s kaplí, obytných a účelových budov je cenným barokním dílem 17. a počátku 18. století. Ke kostelu patří zimní kaple a svaté schody jako připomínka dvaceti osmi schodů v jeruzalémském paláci Pilátově, po nichž Kristus vystupoval před svým odsouzením. V roce 1995 poctil Svatý Kopeček svojí návštěvou papež Jan Pavel II.. V tomtéž roce byl prohlášen za basilicu minor. Zdroj: www.czech.cz