„V loňském roce se jednalo o nejstarší rodičku v naší porodnici. A z dostupných databází plyne, že zřejmě vůbec nejstarší rodičku, která přivedla dítě na svět v naší nemocnici,“ sdělil Olomouckému deníku mluvčí Fakultní nemocnice (FN) Olomouc Adam Fritscher.

Nemocnice z důvodu ochrany osobních údajů nezveřejňuje bližší informace o rodičce, porodu ani dítěti.

Vzhledem k tomu, že v Česku se centra pro léčbu neplodnosti řídí etickým kodexem, který stanoví věkovou hranici pro umělé oplodnění na 48 let, je pravděpodobné, že šestapadesátiletá maminka k otěhotnění v pozdním věku nepotřebovala pomoc asistované reprodukce.

Po čtyřicíctce? Žádný extrém

Porody po padesátce jsou však v Česku spíše výjimkou. Ženy v tomto věku už obvykle děti mít buď nemohou, nebo je rozhodně nechtějí.

Věk nejstarší rodičky v olomoucké porodnici překročil padesátku i v minulých letech. Například v roce 2020 měla nejstarší maminka 52 let a v daném roce ani v jednom z měsíců neklesl věk nejstarší rodičky pod 40 let. Lékaři, sociologové a statistici se shodují, že tento trend je dlouhodobý a rok od roku se prohlubuje.

„Vnímání toho, jaký věk rodičky je standardní a jaký už nikoliv, se rychle mění. Dnes už rozhodně rodička starší než čtyřicet let není žádný extrém,“ potvrdil přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky FN Olomouc Radovan Pilka.

Výrázný nárůst asistované reprodukce

Statistická data dokládají jeho slova jasně. Zatímco v roce 1990 se celorepublikový věkový průměr všech maminek pohyboval kolem 25 let, v roce 2007 byl průměrný věk rodiček v Olomouckém kraji 29,1 let a v roce 2019 to bylo již 30,6 let.

Silnou vypovídací hodnotu má také srovnání počtu IVF cyklů (in vitro fertilizace), tedy lidově oplodnění ve zkumavce. Zatímco v roce 2007 tuto metodu asistované reprodukce uplatnili na olomoucké porodnicko-gynekologické klinice v 664 případech, o 10 let později to bylo již 3150 případů.

Olomoučtí lékaři jsou také při léčbě neplodnosti stále úspěšnější – v roce 2007 byla po použití IVF metody gravidita klinicky prokázána u 76 žen, v roce 2017 jich bylo 245. I tento medicínský progres tak umožňuje ženám mateřství odkládat na pozdější dobu.

„Dramatický nárůst počtu IVF cyklů se sice nevztahuje jen na rodičky ve vyšším věku, ale vypovídá o životním stylu a důsledcích sociálních a hodnotových změn současné společnosti,“ upozornil Radovan Pilka.

Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc se v posledních letech zapojila do projektu „In Time - zodpovědně, erudovaně, plánovaně a připraveně k rodičovství“, který vznikl na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého (PdF UP) v Olomouci.

Projekt je zaměřený na podporu prevence odkládání rodičovství a jeho hlavním cílem je rozvíjet úroveň znalostí vysokoškolských studentů v této oblasti. Odborníci z FN Olomouc se podíleli na tvorbě výukových materiálů, včetně edukačních videoklipů především z Centra asistované reprodukce.