Skupina nejvýše osmi batolat s rodiči se v centru v Jílové ulici bude scházet dvakrát týdně. „Lektor na ně bude mluvit pouze anglicky a pomocí obrázků a gest jim vysvětlí význam jednotlivých slov. Děti si v cizím jazyce budou hrát a zpívat. Nejdříve lektorovi porozumí, po čase začnou slova opakovat,“ popsala výuku Janošíková. Rodiče, kteří své dítě do kurzu již přihlásili, jeho otevření vítají. „Pídila jsem se po možnosti výuky angličtiny malých dětí a jsem ráda, že jsem ji našla. Anglicky sice umím, ale netroufám si svého syna učit. Nechci, aby ode mě pochytil slangové výrazy,“ řekla maminka Petra Kašparová.

Myšlenka přirozené výuky cizích jazyků vznikla v Itálii, kde takto učitelé s italštinou seznamovali děti přistěhovalců. Nyní je do projektu zapojeno pět zemí Evropské unie. V Česku se batolata učí cizí jazyk zatím jen v Praze a Ostravě. V hlavním městě projekt funguje již dva roky. „O kurzy je velký zájem, děti dělají výrazné pokroky. I když ze začátku anglicky nemluvily, brzy začaly na cizí slova reagovat. Pro předškolní děti jsme ve školce otevřeli dvoujazyčnou třídu a v příštím školním roce těm starším umožníme výuku ve dvou řečech i na základní škole,“ řekla zástupkyně ředitelky pražské mateřské školy Angelka Eva Veselá.

Půl roky výuky batolat stojí dva tisíce korun. Zájemci se mohou hlásit na adrese mc.klubicko@volny.cz