Tradiční zvyky tohoto lidového svátku nejprve probraly při vyučování ve škole a poté se s nimi seznámily v živé podobě. Pětačtyřicet školáků v klasických masopustních maskách a kostýmech různých zvířátek vyrazilo do ulic.

„Děti ze školky předvedly taneček s voděním medvěda a starší děti pochovávaly basu. Zatančily a zazpívaly například na obecním úřadě nebo třeba v místním obchodě,“ prozradila ředitelka místní základní a mateřské školy Zuzana Koláčková.