Už po páté připravily organizace, které výrazným způsobem ovlivňují hospodaření v lesích Olomouckého kraje Den lesa, letos s názvem Pojďme si v lese povídat o lese.

„Cílem akce je přivést nejmladší generaci k zájmu o les jako součásti prostředí ve kterém žije. Vybrané třídy základních škol se zúčastní programu, při kterém je certifikovaní lesní pedagogové seznámí formou her a pomocí prožitkové výuky s významem lesa pro člověka,“ uvedl Roman Šimek, ředitel Lesy města Olomouce.

Připravený byl i doprovodný program, kde žáci mohli vidět kácení stromů nebo sběr osiva z lesních stromů lezeckou technikou.