„Rodiny tří dětí sice mají zničené domovy, ale jsou v pořádku,“ potvrdil mluvčí charity Marek Navrátil. ACHO již dlouho spolupracuje na projektu adopcí děti na dálku v nejchudší zemi západní polokoule s lidmi přímo na Haiti.

Jedním z nich je i tamější kněz Eugene Almonor působící v Sibert, oblasti vzdálené zhruba šest kilometrů od zničené metropole Port au Prince. S ním se podařilo navázat kontakt.

„Katastrofa hluboce zasáhla zemi a způsobila velké množství ztrát na životech a nespočitatelný počet lidí bez přístřeší. Zároveň jsme svědky velkého počtu stěhování obyvatel z Port-au-Prince, kteří jsou nuceni odejít do provinčních měst,“ napsal v e-mailu adresovaném olomoucké charitě.

Velká část dětí zapojených do projektu se naštěstí nachází ve farnostech na severu a na samém jihu země, a tak mohou pokračovat ve školní docházce.

„Školní program znovu běží svým rytmem a děti na vás hodně spoléhají, aby mohly ve školní docházce pokračovat,“ stálo v Almonorově zprávě.

V postižené oblasti stále pomáhají i dvaadvacetiletá Irena Klimková se svým spolupracovníkem Oldřichem Pospíšilem, které tam ACHO vyslala. Podle původních plánů by tam měli strávit ještě dva týdny.