Přesněji počty a skladba pacientů, kteří skončili na jednotce intenzivní péče nebo na komplikace způsobené chřipkou zemřeli. Ani u jednoho nemají epidemiologové informaci, že by se nechal na naočkovat.

Možná všichni by přitom dostali vakcínu zadarmo od státu.

Poslední týdny vypadá nemocnost v Olomouckém kraji tak, že se epidemie plošně dala na ústup. Počty případů akutních respiračních infekcí, včetně chřipky, byly v posledním týdnu na úrovni 1373 nemocných na 100 tisíc obyvatel.

"Nemocnost poklesla o 7,8 procent. Pokles pozorujeme ve všech okresech. Již jsme za epidemickým vrcholem a plošně nemocnost ustupuje. Dají se však očekávat drobné lokální výkyvy,“ uvedla vedoucí protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Barbora Hanáková.

Nikdo ze zemřelých nebyl očkován

Nejvyšší nemocnost nadále zůstává v okrese Olomouc – 1779 případů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Tedy se stále drží nad hranicí epidemie, o které odborníci hovoří, když počty stoupnou nad 1600.

„Nárůst pozorujeme ve dvou věkových kategoriích, ale v příštím týdnu zde budou jarní prázdniny, tak předpokládáme pokles. I vzhledem ke kalendářnímu týdnu, pokud nepřijde druhá vlna, půjde to už dolů,“ uvedla epidemioložka.

Procento případů chřipky mezi nemocnými je však i přes pokles stále vysoké. Přibývá komplikací.

Ke 4. březnu evidovali hygienici v Olomouckém kraji 25 případů chřipkového onemocnění s klinicky závažným průběhem, z toho 10 případů úmrtí. U hospitalizovaných případů se stále objevuje virus A a subtyp H1N1.

„Ve většině případů se jednalo o nemocné, kteří měli jiné chronické onemocnění, a chřipka dramaticky zhoršila jejich stav. Nikdo nebyl očkován, alespoň to nebylo zjištěno,“ sdělila epidemioložka Hanáková.

Pro starší a nemocné je vakcína zdarma

Mezi těžce nemocnými a pacienty, kteří v souvislosti s chřipkou zemřeli, převažují nejen lidé s jiným chronickým onemocněním, ale lidé věkově starší.

Nejmladší dva měli padesát, dalšími nemocnými byly například ročníky 1939, 1935, 1948.

„U těchto lidí je na místě, aby se nechali před sezónou naočkovat, protože chřipka vždy zkomplikuje jejich závažný stav,“ znovu apelovala epidemioložka.

Navíc lidé s chronickým onemocněním srdce a cév, cukrovkáři, lidé s onemocněním dýchacích cest a starší nad 65 let mají vakcínu zadarmo.

Příklady, kdy stát poskytuje bezplatné očkování proti chřipce

- pacientům nad 65 let věku
- pacientům, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem
- osobám umístěným v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory
- osobám umístěným v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem, pokud tyto fyzické osoby trpí chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo ledvin nebo diabetem léčeným insulinem.
Zdroj: szú

Někde stále platí zákazy náštěv

Během loňské chřipkové sezóny zaznamenali epidemiologové v Olomouckém kraji celkem 29 těžkých případů, z toho devět nemocných zemřelo. I v těchto případech se jednalo o závažně nemocné lidi a většinou starší ročníky.

Chřipková epidemie připravila o návštěvy pacienty na většině lůžkových oddělení nemocnic v Olomouckém kraji. Příbuzní se od 5. února nedostanou za marody ve Vojenské nemocnici Olomouc.

Fakultní nemocnice Olomouc má návštěvy zapovězeny na šesti klinikách. Středomoravská nemocniční zákaz zrušila. Psychiatrická léčebna ve Šternberku karanténu v pondělí ukončila.