Vzhledem k tomu, že ve Třech Dvorech působí velké množství firem, které dávají práci více než šesti stům obyvatelům, chce kraj oběma samosprávám přispět alespoň třetinovou částí nutných nákladů.

Již v září se pustí dělníci a stavební technika do opravy místní komunikace, která vede od obce Červenka východně k podnikatelské zóně ve Třech Dvorech.

Opravenou cestu ocení především ti, co po ní dojíždějí do práce, ale také samotné firmy, které sídlí právě v této části Litovle. Mezi ně patří například i známý výrobce těstovin Adriana.

„Cesta je strašná. Už jednou jsme to ve spolupráci s několika dalšími společnostmi opravovali svépomocí. Samozřejmě že zlepšení jejího stavu jen přivítáme. Většina distribuce je u nás vedena po silnicích,“ uvedla Radka Navrátilová, ředitelka společnosti.

Pozemky pod komunikacemi patří mnoha rozličným vlastníkům. Z jedné třetiny leží v katastru Litovle, ze dvou Červenky. Samosprávy ovšem celou částku, potřebnou pro opravu, ve výši necelých šesti milionů korun nemají.

„Podali jsme společně se starostou města Litovel žádost o přispění na Olomoucký kraj zvláště kvůli tomu, že do tohoto místa dojíždí velké množství lidí, kteří jsou zaměstnaní ve zdejších firmách. A ty mají nadregionální význam. Samozřejmě vše souvisí se vším. V budoucnu bychom byli rádi, kdyby se podařilo vybudovat obchvat obce Červenka právě tímto směrem. Stávající komunikace totiž nejsou pro současnou ani budoucí tranzitní dopravu uzpůsobené,“ řekl Jaroslav Vlk, starosta Červenky.

Vedení Olomouckého kraje se rozhodlo, že oběma obcím přispěje zhruba jednou třetinou.

„Vzhledem k tomu, že se nejedná o silnici, která by patřila do naší správy, tak nemůžeme zaplatit opravu celou. Půjde o příspěvek ve výši dvou milionů korun,“ uvedl Alois Mačák, náměstek olomouckého hejtmana.

Podle starosty Červenky si obě obce zbylou částku rozdělí v poměru, v jakém jim patří dotčené pozemky.