Deník J. Kakáče z 1. světové války - září 1914

Neděle 20. IX. O 1 h. ráno pokračujem zvolna, stále prší. Po polednách jdem přes město Mjelc (Mielec, město v jihovýchodním Polsku, má dnes asi 61 tisíc obyvatel), pak řeku Dunajec, (dnes hraniční řeka Polska a Slovenska), asi po půl hodině zastavujem na poli. Stále docházejí ještě opozdivší se vojíni, což nadporučíka rozčiluje. Po páté hodině jsme ubytování v Horních Vadovicích.

Pondělí 21. IX. Ležíme zde jako záloha, u řeky řádí boj. Déšť nepřestává.

Úterý 22. IX. Po vsi slyšet pískot vepřů a křik drůbeže. Vše mizí v našich žaludcích. Odpoledne máme zaměstnání, totiž execírku. Pan nadporučík nadává všem.

Středa 23. IX. Ráno je ve zdejším kostelíčku mše svatá, zpověď a přijímání. Obloha se vyjasňuje. Odpoledne čtou armádní rozkaz, v něm pochvalu pro celou první armádu. Načež následuje platz musik, vzdor všemu krutému boji.

Čtvrtek 24. IX. Po třídenním oddechu pokračujem o 6 h. ranní v ústupu až do 10 h. dopolední do vsi Dulča malá. 

…odcházíme na východ ku řece Visli, lágrujem pod celty

Pátek 25. IX. O 5 h. ráno jdem za ves, zde děláme zákopy kvůli kozáckým hlídkám. Sem tam padne nějaká rána, avšak to nic není. O 10 h. opouštíme zákopy, jdem až do Žďary.

Sobota 26. IX. O 6 h. ráno nastoupen opět ústup. Jsme nedaleko Tarnova (Tarnów, dnes Polsko), bočíme však doprava, o 10 h. dopolední míjíme město Dombrava (Dąbrowa Tarnowska, dnes Polsko). O 11 h. zastavujem u vsi Žabna, poté jdem do vsi Valruda.

Neděle 27. IX. O 11 h. dopoledne odcházíme na východ ku řece Visli, asi ku 4 h. přijdem do vsi Vola Přemyslovska, lágrujem pod celty.

Pondělí 28. IX. Počasí je sychravé. O 8 h. jdem k řece, o 11 h. jdem po houpacím mostu přes ni, hudba hraje pochod za pochodem. Postupujem vpřed, jsme na ruské půdě ve vsi Hurka. Odtud jdem přes Filipovice až do Stojanovic. Začíná důkladně pršet, setnina staví polní stráže.

Úterý 29. IX. Ráno jest čištění zbraní, při čemž jeden muž druha svého postřelil. Ustavičně prší. O 8 h. nastupujem postup. Přes pole a louky až do Vola Chrobeško. Zde staví půl setniny polní stráže. 

Pokračování příště…