„Tento den pořádáme už asi pátým rokem a podílí se na něm učitelé angličtiny a němčiny, výtvarné výchovy nebo zeměpisu. Děti z nejnižších tříd, jsou pak pozvanými pozorovateli, kdy je žáci od čtvrtých tříd výš zvou na představení. Je do toho zapojena celá škola,“ uvedla ředitelka školy Alena Miková.