Podle hygieniků ukazují data z prvních dvou měsíců letošního roku nárůst počtu případů parapertuse - dávivého kašle.

„Zatímco v minulých letech byl počet případů za rok v řádu nízkých jednotek, od začátku letošního roku do konce měsíce února evidujeme jedenáct případů a tři případy pertuse,“ sdělila Olomouckému deníku mluvčí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Markéta Koutná.

S vysilujícím kašlem už několik týdnů bojuje například desetiletý syn pana Zdeňka z Prostějova.

„Přibližně před měsícem začal silně kašlat. Měl i zvýšené teploty,“ popisoval potíže. Lékařka nasadila dítěti antibiotika, ale kašel neustával.

Naopak. „Nejhorší záchvaty suchého kašle měl hlavně večer a ráno,“ líčil projevy nemoci otec.

„Čekáme ještě na výsledky dalších odběrů, ale kluk kašle pořád. Je to už pátý týden,“ dodal sklíčeně.

Dávivý kašel, parapertuse, patří v České republice mezi povinně hlášená a dlouhodobě sledovaná infekční onemocnění. Původcem tohoto závažného akutního bakteriálního onemocnění dýchacího traktu jsou bakterie Bordetella pertusis a Bordetella parapertussis.

„Onemocnění, která vyvolávají, se označují jako pertuse (černý kašel, stodenní kašel) a parapertuse. Parapertuse se vyznačuje kratší dobou trvání příznaků a většinou lehčím průběhem onemocnění,“ vysvětlila Koutná.

Kokrhavý kašel i zvracení

Inkubační doba, tedy od nákazy do objevení prvních příznaků, trvá 6 až 21 dní.

Onemocnění samotné trápí maroda 6 až 8 týdnů a vyznačuje se typickým průběhem, který se zpočátku podobá nachlazení, projevuje se rýmou, kýcháním, lehkým kašlem, objevují se zanícené sliznice či zvýšená teplota.

„Zhruba po týdnu tyto příznaky odezní a nastupuje záchvatovitý dráždivý, tzv. „kokrhavý“ kašel nejčastěji v noci. Záchvaty kašle bývají provázeny dávením i zvracením. Mezi jednotlivými záchvaty může být nemocný i zcela bez obtíží,“ popsala mluvčí KHS.

Nejohroženější skupinou jsou zejména malé děti, u nichž může mít onemocnění těžký až fatální průběh. Většina nemocných kojenců se nakazí v kontaktu s rodinnými příslušníky.

„Nakazit se však může člověk v kterémkoliv věku. K přenosu bakterie dochází od infikovaného jedince vzdušnou cestou vdechnutím kapének při blízkém kontaktu, mluvení, kašlání, kýchání, smrkání. Nakažlivost je nejvyšší v počátečním stádiu onemocnění, pak se postupně snižuje,“ sdělila Markéta Koutná.

Mírný nástup pomáhá šíření

Toto onemocnění se léčí cíleně antibiotiky. Proto je podle epidemiologů nezbytná rychlá a správná diagnostika onemocnění.

„Problém představuje „mírný“ nástup nemoci, kdy řada pacientů vyhledá lékaře teprve když potíže trvají neobvykle dlouho, nezabírají léky proti kašli, nebo je onemocnění považováno za jinou infekci horních cest dýchacích, takže dávivý kašel bývá zpravidla diagnostikován až v plně rozvinutém stadiu, kdy už nemocný nákazu rozšířil ve svém okolí,“ poukázala Koutná.

Nejvíce nemocných ve středním věku

Hygienici v Olomouckém kraji v uplynulých čtyřech letech evidovali celkem 172 případů dávivého kašle, z toho nejvíce v okrese Olomouc.

„Více bylo případů pertuse (157), výskyt parapertuse byl minimální (15 evidovaných případů),“ upřesnila mluvčí KHS.

Nejvyšší výskyt černého kašle-pertuse v Olomouckém kraji byl za uvedené období registrován v roce 2020 - 94 případů.

Nejvíce případů bylo mezi dospělými ve věkové skupině 35 až 44 let, následovaly věkové skupiny 25 až 24 a 45 až 54 let.

Obdobně tomu bylo i s výskytem parapertuse – nejvíce nemocných spadalo do věkové skupiny 35 až 44 a 45 až 54 let.

„Tato skutečnost potvrzuje, že imunita po vakcinaci s věkem klesá,“ poukázala Koutná.

PREVENCE

Nejúčinnější prevencí černého kašle-pertuse je očkování. Od roku 1958, kdy u nás bylo zavedeno celoplošné povinné očkování proti černému kašli výrazně klesla úmrtnost a nemocnost v dětské populaci, nicméně onemocnění nevymizelo a od roku 1993 je registrován jeho stoupající trend. Dnes je očkování proti černému kašli součástí povinného očkování dětí v tzv. hexavakcíně.

„Ačkoliv je proočkovanost dětí v České republice vysoká, imunita po očkování s věkem pozvolna klesá, ani po prodělání onemocnění není imunita celoživotní,“ sdělila mluvčí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Markéta Koutná.

Přetrvání imunity se uvádí v rozmezí 3 až 12 let. Aktuální data podle KHS ukazují, že se černý kašel objevuje i v populaci adolescentů a u dospělých a starších lidí.

„V období dospělosti je doporučeno nechat se alespoň 1x přeočkovat kombinovanou vakcínou (záškrt-tetanus-černý kašel),“ uvedla Koutná.

Obdobně jako u jiných infekčních nemocí i v tomto případě KHS apeluje na dodržování základních pravidel. Každý, kdo se necítí dobře, by měl omezit své kontakty a zůstat doma, a tím zabránit šíření nemoci. V případě obtíží pak kontaktovat svého praktického lékaře.

„Důležité také je, aby do dětského kolektivu nebyly zařazovány děti nemocné a nedoléčené,“ zdůraznila.