Zvýšení daně z nemovitosti je jediným daňovým výnosem, který celý zůstává městu či obci, kde byl vybrán. Navýšením této daně doporučilo ministerstvo financí městům a obcím posílit své rozpočty.

„Olomouci to doporučovala i ratingová agentura, která našemu městu připravuje ratingové hodnocení,“ uvedl ekonomický náměstek Otakar Bačák.

Radní o úpravě daně z nemovitosti na pondělním jednání rady diskutovali a rozhodli, že ji zvyšovat nebudou.

„Raději budeme dál usilovně hledat provozní úspory na magistrátu a chodu města,“ řekl primátor Miroslav Žbánek s tím, že hledání dalších úspor se bude týkat všech odborů a pracovišť magistrátu.

Města mohou ovlivňovat daně z nemovitosti stanovením koeficientů základní sazby daně a místního koeficientu. V Olomouci se oba koeficienty nezměnily od roku 2010, kdy bylo celé území města vyhláškou sjednoceno do jedné kategorie s koeficientem 3,5 - kategorie podle počtu obyvatel.

Mnohá srovnatelně velká města používají při výpočtu daně z nemovitosti koeficienty vyšší než Olomouc. Z výnosů z této daně se pak opravují silnice, udržuje zeleň nebo veřejné osvětlení.

Dlouhodobě napjatý rozpočet Olomouce zkomplikovala letošní koronavirová krize. Znamenala výdaje, s nimiž se původně nepočítalo a zároveň i propad v daňových příjmech.