Proti rozhodnutí stavebního úřadu se odvolal Spolek Nízký Jeseník, který už v kopcích nad Šternberkem nechce další větrníky.

Krajský úřad zrušil rozhodnutí stavebního úřadu a věc vrátil k novému projednání.

Ministerstvo životního prostředí totiž změnilo souhlas s odnětím pro větrníky potřebné půdy ze zemědělského fondu na nesouhlas. Kladné stanovisko už investor získal.

„Nové závazné stanovisko na úseku ochrany zemědělského půdního fondu už mají. Bylo vydáno. Odpadl tedy důvod přerušení řízení, tedy jsme nově zahájili opakované projednání,“ vysvětlil vedoucí šternberského stavebního odboru Robert Černocký.

Stavební úřad se bude znovu zabývat námitkami, které podal Spolek Nízký Jeseník. Těch bylo přesně 17. Není vyloučeno, že do řízení spolek vstoupí s něčím novým.

Veřejně nepřístupné cesty

Podle kritiků je záměr vztyčit u Jívové pětici větrníků, které by měly mít po osu rotoru 100 metrů, v rozporu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR), kde nesplňuje několik regulativů umístěním v blízkosti obce, hranice lesa a malou vzdáleností od chráněného území údolí Bystřice.

Kritizovali podhodnocení vlivu hluku, nedostatečné posouzení vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů či informovanost o záměru.

Investor dostal potřebné razítko stavebního úřadu už 7. srpna 2017. Proti rozhodnutí podal odvolání Spolek Nízký Jeseník z Těšíkova.

Krajský úřad rozhodnutí zrušil a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání. V průběhu odvolacího řízení totiž ministerstvo životního prostředí změnilo souhlasné závazné stanovisko krajského úřadu z roku 2015 na nesouhlasné. Stavební úřad poté řízení přerušil.

Bez souhlasu nebylo možné pokračovat. Ten investor získal a na konci března požádal o pokračování v řízení. V něm nyní nově potřebuje změnit účel užívání příjezdových komunikací k větrníkům na veřejně nepřístupné.

Větrníky se už točí, obec z nich nic nemá

Větrný park Jívová, který prošel procesem EIA, by měl vyrůst nedaleko jednoho z největších větrných parků v České republice – parku Horní Loděnice.

Právě na to poukazuje obec Jívová, která se společností Synergion podepsala smlouvu o spolupráci na budování větrníků mezi Jívovou a Hraničnými Petrovicemi už v roce 2006. Vedení obce tvrdí, že větrníky už v okolní krajině stojí, ale Jívová z nich nemá ani korunu.

„Proti křičí nejvíce ti, kteří v Jívové nežijí a vadí jim větrné elektrárny jako takové. Obec v minulosti podepsala smlouvu a nebudeme platit případnou náhradu škody,“ uvedl starosta Jívové Jan Pewner.

„Museli jsme si vzít úvěr na kanalizaci ve výši 25 milionů korun, které máme splácet 25 let. Z větrníků by nám vypláceli po dobu 25 let milion korun ročně. Poté, co nám les zlikvidoval kůrovec a budeme do něj roky jen investovat, nemáme mnoho možností, kde vzít potřebné finanční zdroje,“ nezastíral jediný důvod, proč je obec pro větrníky.

Jívová si v minulosti nechala udělat průzkum mezi místními obyvateli, jestli větrníky chtějí, nebo ne. Většina dotázaných nebyla proti. Někteří obyvatelé a rekreanti však varují, že větrníky citelně naruší krajinu a znehodnotí nemovitosti.