Radnice však upozorňuje, že nyní je případ v rukou stavebního úřadu.

Myšlenka, zda by se do budoucna nedalo přesněji vymezit, co může podle územního plánu kde stát, zřejmě nemá šanci.

Záměr postavit v ulici Na Zákopě „zařízení ke sběru, výkupu, zpracování a recyklaci kovových odpadů, papíru a autovraků" oznámila na úřadě společnost Kiwek z Mladějovic.

V říjnu dostala povolení ke stavbě.

Od doby, kdy se o plánech ve Chválkovicích dozvěděli, zkoušejí lidé stavbě zabránit. Nejvíce se obávali nepříjemného hluku.

V listopadu proto podali odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje. Vadilo jim, že nikdo z okolních obyvatel nebyl přizván jako účastník řízení.

„Požádali jsme o zrušení vydaného stavebního povolení na stavbu kovošrotu Kiwek, jelikož stavební úřad dle našeho názoru mylně vyhodnotil posuzovanou situaci," sdělil Zdeněk Letocha z Chválkovic, který se angažuje také proti nedalekému kovošrotu v ulici Železniční.

Z kraje na magistrát, z magistrátu na kraj

Krajští úředníci pak věc začátkem prosince vrátili na magistrát.

"Stavební odbor provedl na základě podnětu občanů revizi povolení, které vydal v souvislosti se změnou využití území na provozovnu kovošrotu," uvedl mluvčí magistrátu Michal Folta.

Nyní leží dokument opět na krajském úřadě, který ho projde.

"Týká se to například rozhodnutí o změně využití území, stavebního povolení stavebních úprav směřujících ke změně užívání haly a zpevnění plochy v areálu," doplnil mluvčí radnice.

Součásti provozovny jako váha pro automobily podle úřadu zdrojem hluku nebudou.

Lépe vymezit, co lze a co ne

Chválkovičtí v souvislosti s problémem nadnesli otázku, jestli by nebylo možné v územním plánu jasněji vymezit, co lze a nelze na kterých plochách stavět. Nyní je nastavení spíše obecné.

Areál v ulici Na Zákopě spadá pod plochy označené jako smíšené výrobní. To znamená, že na nich mohou vyrůst například stavby pro stravování, sklady, garáže, obchody, ale i třídírna odpadů.

Upřesnění, které by lidem žijícím v sousedství podobných míst dalo větší jistotu, co jim může a nemůže „za humny" vzniknout, by se to v této souvislosti týkalo olomouckých částí Nedvězí, Nemilany, Holice, Hodolany, Klášterní Hradisko, Hejčín, Řepčín a Neředín.

Hlučné technologie úřad nepovolil

Podle primátorova náměstka Aleše Jakubce (TOP 09) by však takové kroky byly proti principu územního plánu.

"Uvažuje se smíšeným využitím ploch. Urbanisté s vymezením úplně nesouhlasí, protože by se tím lokality velmi omezily v rozvojových možnostech," sdělil s tím, že snahou je umožnit různé funkce.

Náměstek poznamenal, že obavy z fungování kovošrotu chápe. Dodal ale, že stavební úřad nepovolil žádné technologie, které způsobují nadměrný hluk, jako je třeba lis.

„Úřad vydal povolení na menší zpevněnou plochu a změnu využití území. Investor žádal o výkup a likvidaci odpadů a demontáž aut. Úředníci nenašli zákonné důvody, proč to nepovolit. Samozřejmě je otázkou jaká bude dodržována provozní kázeň," uvedl Jakubec, který dohlíží na práci odboru koncepce a rozvoje.

Právě tento úřad se územním plánováním zabývá. Připomněl také měření hluku krajskou hygienickou stanicí při zkušebním provozu.

Nelze obeslat všechny z okolí

Spor z Chválkovic oživil i časté téma informování ze strany úřadu.

„Dotklo se nás, že s námi nikdo nejednal, řekli nám, že to není povinnost. Oznámení bylo vyvěšené na úřední desce, ale na tu se tedy každý týden dívat nechodím," hněvala se před časem Jarmila Přerovská. Od areálu bydlí pár desítek metrů.

Architekt Jakub Kynčl, který s kolegy v září schválený územní plán Olomouce připravoval, nicméně upozorňuje, že by ani nebylo v silách úřadu obesílat kromě sousedů i další obyvatele a majitele nemovitostí z okolí.

„Jestliže přijde privátní subjekt s jakýmkoli nápadem, má právo na absolvování řízení. V tom se se všemi bariérami a podmínkami ukáže, jestli stavět lze, nebo nelze. Pokud ano, má na svůj záměr zákonný nárok. Všichni hráči by se k tomu tak měli stavět," uvedl architekt z ateliéru Knesl+Kynčl.

Radnice: Státu do toho vstoupit nesmíme

Radnice stojí v podobných situacích poněkud bokem. Její postoj nemůže mít na samotné řízení příliš vliv.

Někdy ale přijde politické stanovisko, jako například když u kovošrotu v Železniční ulici město nařídilo zjišťování hladiny hluku.

Záměr v ulici Na Zákopě teď tedy řeší úřady.

„Jako samospráva nemůžeme nic dělat, protože bychom museli vstoupit do řízení státní správy, a to nesmíme," poznamenal náměstek Jakubec.