Aktuálně na záměr výstavby odpočívky běží zjišťovací řízení v rámci procesu EIA.Navrhovaná odpočívka na D35 u MoravičanNavrhovaná odpočívka na D35 u MoravičanZdroj: Oznámení záměru ŘSD, zpracovatel AZ GEO

„Na krajský úřad jsme již vyjádření za město Loštice odeslali. O tuto záležitost se začali zajímat i občané města, mnoho z nich se k ní stavělo stejně jako město negativně. Proto jsme se rozhodli podpořit vyjádření města i peticí občanů. Abychom hned na začátku projednávání jasně signalizovali, že s tím nesouhlasíme,“ řekla starostka Loštic Šárka Havelková Seifertová.

Důvody proti? Půda a voda

Právě Loštičtí za podpisovou akcí stojí. Petiční archy mohou lidé podepsat i v Moravičanech a Mohelnici.

Hlavní důvody, proč Loštičtí s dálniční odpočívkou nesouhlasí, jsou půda a voda. Odpočívka s nájezdy by měla na délku měřit kilometr, na šířku sto padesát metrů. Zabere tak patnáct hektarů polí. Půda je přitom v tomto místě patří k nejkvalitnějším na Šumpersku, zařazena je do první a druhé třídy ochrany. Území navíc leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Tunel Hřebeč mezi Mohelnicí a Svitavami.
Tunel Hřebeč zavře velká oprava, na tři čtvrtě roku

„Nezpochybňuji, že odpočívky vznikat mají, ale měly by vznikat v místech, kde jsou průmyslové zóny, kde jsou již lokality vyjmuty ze zemědělského půdního fondu. Nebo na místech brownfieldů, kterých je myslím řada i v trase dálnice. Na trase odpočívadla jsou, stačí aby byla modernizována, případně rozšířena. Je to menší zlo, než zabírat novou zemědělskou půdu,“ dodala starostka Loštic.

Náš negativní postoj trvá, zní z Moravičan

Se stavbou odpočívky nesouhlasí ani představitelé Moravičan. Na území této obce by ostatně měla prakticky celá ležet. Místní samospráva měla k záměru zásadní výhrady již před rokem. Týkaly se zápachu, hluku, světelného smogu či úbytku kvalitní orné půdy.

„Náš negativní postoj trvá. Hodláme využít všech možných prostředků, aby byl vliv této stavby na životní prostředí vyhodnocen negativně,“ konstatoval starosta Moravičan Antonín Pospíšil.

Stejně jako v sousedním městě chtějí i v Moravičanech zapojit místní obyvatle.

„Petici děláme ve spolupráci, máme prakticky stejné petiční archy a budeme ji koordinovaně odesílat před vypršením termínu podávání připomínek ke krajskému úřadu,“ dodal.

Silnice I/35 mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou v místě smrtelné nehody, která se stala v neděli 19.prosince 2021.
Hazard zvaný Mohelničák. Kdy už pomůže dálnice?

Ve hře jsou dvě varianty

Studie předkládá k posouzení dvě varianty umístění odpočívek. Alternativou té u Moravičan je velké parkoviště několik kilometrů jižněji u Litovle. Moravičanská odpočívka počítá se 155 parkovacími místy pro nákladní auta, sedmdesáti pro osobní, osmi pro autobusy a deseti pro karavany a obytné vozy. Dále by se zde měla nacházet čerpací stanice a restaurace s dětským hřištěm. U Litovle by vznikly odpočívky dvě, po obou stranách dálnice. Jejich celková kapacita stání by byla zhruba o třetinu vyšší.

„Stávající odpočívky na D35 v úseku Olomouc - Mohelnice není možné dostatečně rozšířit, důvodem jsou technická i právní omezení, proto bylo přistoupeno k budování lokalit nových,“ vysvětlila záměr mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

V úseku dálnice D35 mezi Olomoucí a Mohelnicí jsou podle ŘSD nedostatečné nabídky služeb pro motoristy, zejména míst pro odstavení vozidel všech typů, ale i nedostatečné sociální zázemí.

Výstavba obchvatu obce Bludov a Dolních Studének s přivaděčem do města Šumperk, 21. ledna 2022.
Největší silniční stavba v kraji běží i v zimě. Takto teď vypadá

„Tato potřeba přitom bude v čase narůstat s postupným zprovozňování dalších úseku dálnice D35. Citelně schází stání pro nákladní automobily, které musí mít prostor pro čerpání povinného odpočinku,“ poukázala Ledvinová.

Posouzení z hlediska dopadu na životní prostředí má být rozhodujícím faktorem pro to, kterou variantu ŘSD nakonec zvolí. „Roli bude hrát i možnost využití odpočívek pro navazují silnice, zejména I/44 směr Šumperk, kde je rozsah služeb pro uživatele silnic také přímo na trase nízký,“ doplnila mluvčí.