Na rozdíl od „parkoviště“ v Moravičanech navrhuje odpočívku Litovel jako oboustrannou velkou, lichoběžníkového tvaru. Strany se podle nákresu rozměrově neliší. Vyrůst by měla na katastru Chořelic a Rozvadovic, což jsou místní části Litovle.

Odpočívka vlevo i vpravo dálnice podle záměru pojme po 100 nákladních autech a umožní zastávku 57 osobních automobilů - na každé straně D35. Řidičům má sloužit čerpací stanice, počítá se také s restaurací s dětským hřištěm.

Místo, kde je naplánované vybudování dálničního odpočívadla.
Plánovaná dálniční odpočívka u Moravičan? Místním je trnem v oku

S kolika auty za den počítá?

Podle propočtů je předpokládaný počet nákladních a osobních aut, který sjede z dálnice na odpočívku Litovel 1020 nákladních a 456 osobních aut v denní době a 102 nákladních a 57 osobních aut v noční době na každé straně odpočívky.

Zamýšlená odpočívka na D35 u LitovleZamýšlená odpočívka na D35 u LitovleZdroj: Oznámení záměru ŘSD, zpracovatel AZ GEO

„Stávající odpočívky na D35 v úseku Olomouc - Mohelnice není možné dostatečně rozšířit, technická i právní omezení, proto bylo přistoupeno k budování lokalit nových,“ vysvětlila záměr mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

V daném úseku dálnice D35, který bude modernizován, jsou podle ŘSD nedostatečné nabídky služeb pro motoristy, zejména míst pro odstavení vozidel všech typů, ale i nedostatečné sociální zázemí.

„Tato potřeba přitom bude v čase narůstat s postupným zprovozňování dalších úseku dálnice D35,“ poukázala Ledvinová.

„Citelně schází stání pro nákladní automobily, které musí mít prostor pro čerpání povinného odpočinku,“ dodala.

Silnice I/35 mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou v místě smrtelné nehody, která se stala v neděli 19.prosince 2021.
Hazard zvaný Mohelničák. Kdy už pomůže dálnice?

Rozhodující faktor? Dopad na životní prostředí

Obě varianty odpočívadel v úseku Olomouc - Mohelnice jsou aktuálně posuzovány z hlediska dopadů na životní prostředí, které bude rozhodujícím faktorem.

Dalším faktorem je podle ŘSD i umístění odpočívek v rámci samotné dálnice, tedy vzdálenost od stávajících odpočívek.

„Roli bude hrát i možnost využití odpočívek pro navazují silnice, zejména I/44 směr Šumperk, kde je rozsah služeb pro uživatele silnic také přímo na trase nízký,“ vysvětlovala mluvčí.

Pokrytí 5G. Ilustrační koláž
5G v Olomouckém kraji: jak postupuje pokrytí

Plánované na zemědělské půdě

Odpočívky, obě verze, jsou plánované na zemědělské půdě. Stavba odpočívky Litovel zasahuje do 20 parcel vedených jako orná půda. Návrh odpočívky, jak stojí v oznámení záměru zveřejněném na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje, počítá s celkovým zpevněním levé odpočívky 32 330 metrů čtverečních a pravé 32 060 metrů čtverečních. Z hlediska kvality se jedná většinou o kvalitní zemědělskou půdu s třídou ochrany I. a II. Odnětí je možné, protože se jedná o veřejně prospěšnou stavbu.

Z hlediska rozsahu záboru a ovlivnění jednotlivých tříd ochrany půdy se ukazuje jako výhodnější varianta odpočívky Mohelnice z důvodu menšího záboru pozemků.

Nejbližší obytná zástavba se u varianty Litovel nachází v poměrně velké vzdálenosti – 500 metrů Rozvadovice a 600 metrů Chořelice. Při doporučení jedné z odpočívek se z pohledu hlukové situace na základě výpočtových modelů jeví racionálněji realizace odpočívky Litovel.

OdpočívkyOdpočívka u Humpolce.Odpočívka u Humpolce.Zdroj: ŘSD
Ředitelství silnic a dálnic ČR dělí odpočívky podle kapacity a nabízených služeb na malé, střední a velké. Velké na své ploše nabízejí čerpací stanici a restauraci, místa pro posezení a dětské hřiště. Kamionům poskytují nejméně 70 stání, osobním autům nejméně 50 míst a autobusům osm. Střední odpočívka je vybavena pumpou nebo stravovacím zařízením. Malá odpočívka má WC a místo pro posezení. Na odpočívkách motoristé tráví kratší či delší přestávky, které jsou v případě řidičů kamionů ze zákona povinné. Zvyšující se objem tranzitní dopravy vyvolává potřebu nových stání, kterých je v současnosti nedostatek. Zdroj: ŘSD