„Dnes všechny zajímají křečci a žáby, ale že my bychom v takovém prostředí, tedy v těsné blízkosti dálnice, měli vyrábět potraviny, mléko, to nikoho nezajímá,“ kritizoval postup úřadů předseda představenstva společnosti Agra Velký Týnec Miroslav Wrana.

„Uvidíme, jak bude rozhodnuto o rozkladu. Víc bych se k tomu nevyjadřoval,“ řekl Deníku.

Plánovaná trasa dálnice vede přes areál živočišné výroby na okraji vesnice, kde Agra chová na 600 kusů skotu.

Autostráda odřízne prostor, kde se krávy pasou a pod povolovaným dálničním tělesem přijde firma o starou kalovou jímku. Ta bude postavena nově na jiném místě.

Západní obchvat Olomouce. Ilustrační foto
Západní obchvat Olomouce dostal důležité razítko. Kdy skončí kolony u Globusu?

Ohrožení zvířat hlukem

V podaném rozkladu zveřejněném na úřední desce Ministerstva dopravy ČR napadají zemědělci absenci podstatných závazných stanovisek a poukazují, že rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR plánuje podél dálnice a budovy kravína opěrnou zeď a novou zpevněnou plochu pro zabezpečení obslužnosti areálu.

Zemědělci však chtějí, aby navržená zeď byla postavena jako protihluková stěna.

„Alespoň částečně by zabezpečila prostor areálu živočišné výroby, a to nejen před hlukem, ale i před případným únikem zvířat,“ stojí v rozkladu.

Ilustrační foto
Dálnice D55 z Olomouce do Kokor má stavební povolení

Stavební úřad došel k závěru, že požadavek na vybudování protihlukové stěny, nemá oporu v předpisech. Žádný právní předpis nestanoví pro chov skotu maximální povolenou hladinu hluku z venkovního prostředí. V prostoru areálu se předpokládá hluková hladina 55 až 60dB, ve štítových zdech hospodářských objektů maximálně 60 až 65 dB.

„Z hlukové studie vyplývá, že je na mezní hranici. Při chovu dobytka musí být hluk snížen na minimum, protože zejména stálým hlukem trpí zvířata jak po stránce fyzické, tak psychické, hluk snižuje schopnost reprodukce a dojivost. Stálá hladina hluku je minimálně pro vysokobřezí a dojící krávy ohrožující,“ kritizují zemědělci závěr stavebního úřadu.

Taky jim vadí, že ve stavebním povolení není řešena obslužnost a bezpečnost jejich zemědělského areálu během výstavby dálnice.

Ilustrační foto
Na stavbu dálnice D1 u Přerova vypsalo ŘSD soutěž

Krčmaň: Měli dost času

Obyvatelé Krčmaně útok na klíčové razítko kritizují. Někteří jsou přesvědčeni, že zemědělci měli dostatek času.

„Ne až nyní napadnout stavební povolení a snažit se prosadit svoje a ze stavby vytřískat, co se dá. Pastviny přece nejsou jejich, mají to pronajaté,“ reagoval šedesátník, který si nepřál zveřejnit jméno. „Nechci mít zle,“ vysvětlil.

Podle starosty Krčmaně Zdeňka Janči napadení stavebního povolení obec zaskočilo.

„Věřil jsem, že budeme rozumní, dojde k dohodě a vše už půjde hladce. Na obchvat už čekáme dvacet let. Auta ohrožují lidi a je jich víc a víc. Snad to nepřinese nějaké větší komplikace,“ reagoval.

Hněvotín
Velký areál u Hněvotína má stopku. Soud zrušil možnost záboru orné půdy

Požadují zrušení povolení

Zemědělci v rozkladu požadují, aby povolení na stavbu D55 5501 Olomouc – Kokory bylo zrušeno a věc byla vrácena k novému projednání. O rozkladu rozhoduje ministr dopravy na základě doporučení Centrální komise Ministerstva dopravy, která bude zasedat v březnu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Ředitelství silnic a dálnic plánuje zahájení stavby úseku dlouhého 7,6 kilometru, “D55 5501 Olomouc – Kokory”, na jaro příštího roku.

Povolení zahrnuje celkem 35 stavebních objektů, včetně šesti mostů na dálnici, jednoho nad dálnicí, mimoúrovňové křižovatky Velký Týnec, osmi protihlukových stěn a odpočívky u Majetína. Dálnice má být čtyřpruhová o šířce 25,5 metru. Podle informačního letáku ŘSD je předpokládaná cena stavby 2,26 miliardy korun.

V současnosti probíhá majetkoprávní příprava a zpracovává se zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Výběrové řízení na zhotovitele bude zahájeno letos. Dokončeny zatím nejsou výkupy pozemků, které začaly v únoru 2019. Pokud by nebyla možná domluvila, připadá v úvahu vyvlastnění. Podle ŘSD je tento nástroj na cestě k potřebným parcelám a jejich částem až poslední možností.

Úsek D55 do Kokor by měl být uveden do provozu v roce 2024.