Kvůli nenavazujícímu úseku D1 od Říkovic je ale nová dálnice před Přerovem napojená na stávající tah Olomouc - Přerov.

Auta tak v Předmostí na křižovatce sjezdu z D1 a silnice I/55 zastaví semafory. 

Světla mají řídit tok vozidel z Přerova na Olomouc a z Olomouce do Přerova.

„Semafor bude dopravu v uvozovkách dávkovat tak, aby mohla auta přijíždět jak od Olomouce, tak z dálnice. Auta, která do této doby jezdila po silnici první třídy od Lipníku nad Bečvou, začnou totiž nově proudit po dálnici, což může být problematické do doby, než bude dokončen dálniční obchvat a dobudován poslední úsek D1 mezi Říkovicemi a Přerovem. Na to už netrpělivě čekáme,“ sdělil přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Nastanou řidičům v Přerově po dokončení úseku krušné časy a naplní se katastrofické scénáře, které předpovídají zvýšení hustoty dopravy v už tak dost zatíženém Přerově? 

„Kvůli výstavbě mimoúrovňového křížení a rozšíření Polní ulice bude i nadále platit zákaz vjezdu kamionové dopravy do Přerova. Tranzity by se tedy měly tomuto úseku zcela vyhnout. Výjezd z dálnice bude řízen světelnou signalizací, která má upravit, aby byl průjezd úsekem co nejkomfortnější,“ nastínil radní Navrátil.

Trhliny na krajnici

Otevření úseku dálnice mezi Lipníkem a Přerovem se mírně zpozdilo kvůli nečekaným problémům, které se vyskytly během finálních prací.

Stavebníci při betonáži vozovky nového úseku objevili na několika stovkách metrů krajnice trhliny, které bylo nutné spravit. Podle zástupců firmy Skanska, která je zhotovitelem, se ale nejednalo o vážný problém, který by zkomplikoval termín dokončení.

„Drobné trhliny v krajnici vozovky, které se objevily na několika místech na konci září, byly už v říjnu zaceleny epoxidovou hmotou. Vozovka v celém úseku D1 je nyní v požadované kvalitě,“ ujistila mluvčí společnosti Skanska Petra Havrlantová.

Stavba, jejíž celkové náklady se vyšplhaly na 2,7 miliard korun, v těchto dnech finišuje a provádějí se poslední úpravy. Auta by měla začít proudit po nově dokončeném úseku od příštího čtvrtku.

„V současnosti se pracuje na úklidu vozovky, zabezpečení přístupových komunikací podél stavby na zimní období a úpravě objektů, nesouvisejících s hlavní trasou dálnice před zimou,“ upřesnila.