„Byl vydán rozsudek, kterým se rozhodnutí Ministerstva dopravy zrušilo,“ potvrdila Olomouckému deníku mluvčí Krajského soudu v Ostravě Veronika Ralevská

Krajský soud vyhověl žalobě společnosti Agra Velký Týnec a zrušil rozhodnutí Ministra dopravy ve věci stavby „D55 5501 Olomouc – Kokory“ a vrátil věc k dalšímu řízení.

„Byla tak prolomena právní moc stavebního povolení pro jmenovanou stavbu. Bez pravomocného stavebního povolení nelze stavbu realizovat,“ poukázal mluvčí Ministerstva dopravy ČR Martin Brychta.

Ministerstvo dopravy podle mluvčího jako účastník řízení již podalo proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu ČR.

Agra Velký Týnec, která se nevzdala poté, co neuspěla s rozkladem podaným proti rozhodnutí Ministerstva dopravy, jímž byla stavba dálnice „D55 5501 Olomouc – Kokory“ povolena, chová na okraji Krčmaně v blízkosti budoucí dálnice na 600 kusů skotu.

Zemědělci mají obavy z dopadů stavby autostrády a jejího provozu na zvířata. Dálnice by podle nich odřízla prostor, kde se dobytek pase a odpočívá. Požadovali vybudování protihlukové stěny mezi kravínem a dálnicí. Poukazovali na dopady na dojivost a reprodukční schopnosti.

Hotovo? Snad za pět let

Na 7,6 kilometru dlouhý úsek dálnice čekají nejen řidiči, ale taky obyvatelé Krčmaně. Stávající silniční tepna obec protíná a lidé trpí velkým provozem.

„Netrpělivě čekáme na to, až se kopne do země. Věříme, že tento problém se podaří rychle vyřešit,“ reagoval letos jaře starosta Krčmaně Zdeněk Jančo.

| Video: Youtube

Ministr dopravy jako odvolací správní orgán v květnu zamítl rozklad společnosti Agra Velký Týnec a potvrdil tak povolení stavby vydané v polovině ledna.

„Máme pravomocné stavební povolení a v tuto chvíli nás nic nelimituje. Tedy pokračují přípravy stavby, probíhají výkupy pozemků. V příštím roce plánujeme zahájit. Ale samozřejmě v tuto chvíli nevíme, kdy a jak soud rozhodne,“ sdělil letos na jaře Olomouckému deníku mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Studecký.

V aktualizovaném infoletáku ke stavbě D55 Olomouc–Kokory počítá ŘSD se zahájením stavby v roce 2023. Jezdit by se mělo v roce 2026.

U Rokytnice odblokováno

Pokračovat může příprava druhé části úseku mezi obcí Kokory a Přerovem. Nejvyšší správní soud v těchto dnech zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě, který prohlásil za neplatné územní rozhodnutí.

„Na základě dohody s obcí Rokytnice by měla být stažena žaloba a územní rozhodnutí nabude právní moci,“ sdělil před Vánoci na twitteru ředitel ŘSD Radek Mátl.

„Měla by tak být odblokována zásadní překážka v přípravě stavby. ŘSD má zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení a po nabytí právní moci územního rozhodnutí zahájíme proces výkupů pozemků,“ uvedl Mátl.